Izobraževalni programi za študijsko leto 2022/2023

1. TUJI JEZIKI
Izobraževalni program Mentor Število ur
ITALIJANSKI JEZIK  III Neva Trampuš 40
TIME FOR ENGLISH (III) Ana Velički 25
ANGLEŠKI JEZIK  II Fanika Sagmeister 30
ITALIJANSKI  JEZIK  II Neva Trampuš 40
ZAČETNA NEMŠČINA Danica Sovič 30
POGOVORNA NEMŠČINA Danica Sovič 30
2. RAČUNALNIŠTVO
Izobraževalni program Mentor Število ur
SPOZNAJMO IN SE NAUČIMO ROKOVANJA S PAMETNIM TELEFONOM Andrej Slonjšak 20
UPORABA PROGRAMA EXCEL Andrej Slonjšak V letu 2023.
OSNOVNA UPORABA RAČUNALNIKA Andrej Slonjšak 20
WINDOWS 10/11  V SOUPORABI S PAMETNIM TELEFONOM   Andrej Slonjšak 20
3. LIKOVNO USTVARJANJE
Izobraževalni program Mentor Število ur
LIKOVNI KROŽEK Danica Arzenšek 40
KALIGRAFIJA Marija Kranjc 30
4. GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA
Izobraževalni program Mentor Število ur
ZGODOVINSKO ETNOLOŠKI Damjan Kljajič 30
UMETNOSTNA  ZGODOVINA Tatjana Vidmar 30
SLOVENIJA, TE POZNAM ? Branka Mestnik 30
5. GLASBENO USTVARJANJE
Izobraževalni program Mentor Število ur
GODBA VETERANOV Tanja Petrej 100
BRENKALA Gorazd Planko 30
ELEKTRIČNE KLAVIATURE David Sredenšek 30
VOKALNA SKUPINA Tadeja Cigale 100
CITRE Irena Tepej 30
6. HORTIKULTURA
Izobraževalni program Mentor Število ur
RASTLINE  NAREDIJO  DOM LEPŠI Simon Ogrizek 30
SADJARSTVO Gašper Kokot 15
ZELENJAVNI VRT – GARTLC Marija Kuzman 30
7. ROČNA DELA
Izobraževalni program Mentor Število ur
KLEKLJANJE  I Renata Šincek 40
KLEKLJANJE – ZAČETNI Ivica Videmšek 40
SLO LJUDSKE VEZENINE  II Jožica Grobelnik 40
ŠIVANJE IN KROJENJE – SREDA Alenka Košir 50
ŠIVANJE IN KROJENJE – ČETRTEK Alenka Košir 50
          8. SPLOŠNE DEJAVNOSTI
Izobraževalni program Mentor Število ur
DRAMATIČNI KROŽEK  Karli  Čretnik 30
9. SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE
Izobraževalni program Mentor Število ur
NORDIJSKA HOJA Suzana Cesar 30
EFT – TEHNIKE DOSEGANJA ČUSTVENE SVOBODE Adil Huselja 30
OHRANJANJE GIBČNOSTI  Irena Menih 27
OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI   Irena Jurič 30
ČI GONG  Adil Huselja 30
JOGA SKOZI SRCE Matej Cvikl 30
POHODNIŠTVO   Marija Kuzman 40
PLANINARJENJE Anka Pugelj 70
VESELA GIBALNA URA Lucija Maglica 30
HATHA JOGA Ana Penšek 30
PLAVANJE Rajmund Valcl 30
Vsi novi člani podpišejo Vpisnico s pristopno izjavo.

Prijave članov, ki ste že obiskovali krožke, sprejema animator na prvem srečanju krožka. Novi člani se prijavite na sedežu UNI 3, v septembru v času uradnih ur, torek in sreda od 9. do 12. ure. Letna članarina  znaša 15,00 € in se poravna na transakcijski račun društva (v skladu z navodili, ki so objavljeni na spletni strani UNI 3), animatorju krožka in/ali osebno v času uradnih ur, najkasneje do 31.10. Prispevki za krožek se lahko oddajo animatorjem krožka, poravnajo na transakcijski račun društva (v skladu z navodili, ki so objavljeni na spletni strani UNI 3), animatorju krožka in/ali osebno v času uradnih ur v enkratnem znesku in/ali v dveh obrokih. Prvi zapade konec novembra, drugi pa konec decembra. Člani v starostni skupini 80 in več so oproščeni plačila 50 % prispevka za en izbran krožek.

Lokacije izvajanja izobraževalnih programov Izobraževalni programi se bodo izvajali kombinirano (na daljavo in v klasični obliki), odvisno od epidemiološkega stanja in posledično omejitev. UNI 3: Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje,  Efenkova cesta 61 (stolpič B- za čistilnico Rok), Velenje OŠ MPT: Osnovna šola Miha Pintarja Toleda, Kidričeva cesta 21, Velenje OŠ ŠALEK: Osnovna šola Šalek, Šalek 87, Velenje OŠ ANTONA AŠKERCA: Osnovna šola Antona Aškerca, Jenkova cesta 2, Velenje OŠ LIVADA: Osnovna šola Livada, Efenkova cesta 60, Velenje OŠ GORICA: Osnovna šola Gorica, Goriška cesta 48, Velenje ŠOLSKI CENTER VELENJE: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, stolpič C VILA ROŽLE: Medobčinska zveza prijateljev mladine, Sončni park, Velenje GLASBENA ŠOLA: Glasbena šola Fran Korun Koželjski, Jenkova cesta 4 (prva učilnica v pritličju levo, P25), Velenje GRAD VELENJE: Ljubljanska cesta 54, Velenje AVTOBUSNA POSTAJA: Avtobusna postaja Velenje, Kopališka cesta, Velenje MČ LEVI BREG-ZAHOD: Mestna četrt Levi breg – zahod, Foitova cesta 2, Velenje KNJIŽNICA VELENJE: Šaleška cesta 21, Velenje ŠKALSKO JEZERO: Škalsko jezero – zbor na parkirišču pred letnim kinom BAZEN VELENJE: Kopališka cesta 2, Velenje MLADINSKI CENTER VELENJE: Mladinski center Velenje, Efenkova cesta 61, Velenje
    ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2022/2023 Trajanje študijskega leta in premori Študijsko leto univerze poteka od 3. oktobra 2022  do 31. maja 2023 naslednjega koledarskega leta, skupaj osem mesecev. Študijska srečanja potekajo enkrat na teden po eno, dve ali tri pedagoške ure skupaj, odvisno od narave programa. Študijski premori načeloma sovpadajo s počitnicami šolskih ustanov in so:
  • jesenske počitnice: oktobra do 4. novembra 2022 (ponedeljek–petek)
  • novoletne počitnice: decembra 2022 do 2. januarja 2023 (ponedeljek–ponedeljek)
  • zimske počitnice: januarja 2023 do 3. februarja 2023 (ponedeljek–petek)
  • prvomajske počitnice: 27. aprila 2023 do 2. maja 2023 (četrtek–torek)
Skupina se izjemoma lahko z mentorjem dogovori tudi za drugačne termine počitnic. Prav tako se lahko mentor, zaradi utemeljenih študijskih in zdravstvenih razlogov, dogovori s skupino za drugačno razporeditev premorov, če je to za skupino in najemodajalca sprejemljivo. Animator o tej spremembi obvesti sedež univerze.
X