Back to Top

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje – UTŽO Velenje je bila kot druga univerza za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji ustanovljena 1. oktobra 1986, dve leti za ljubljansko. V študijskem letu 2019/2020 se je na UTŽO Velenje izobraževalo 546 študentov v 47 krožkov, razdeljenih v devetih skupinah: tuji jeziki, računalništvo, likovno ustvarjanje, geografija in zgodovina, glasbeno ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, skrb za lastno zdravje in splošne dejavnosti. Izobraževanje je potekalo od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2020. zaradi omejitev druženja in izvajanja klasične učne oblike v učilnicah in telovadnicah. V principu pa izobraževanje traja od 1. oktobra do konca maja. Skupino vodi mentor po z učenci in animatorji dogovorjenem in predhodno sprejetem programu dela. Letno se izvede od 30 do 150 ur učnega programa v posameznem krožku. Evalvacija znanja je običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo, bralno značko in z interno ali javno prireditvijo ob zaključku študijskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na prireditvah širšega kulturnega okolja regije in letno izvede okrog 70 prireditev v razmerah brez omejitev druženja in delovanja. Društvo deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov ter na nepridobitni osnovi. Ob 30 letnici je bila izdana knjiga, ki povzema delo in trud, ki so ga v 30 letih številni prostovoljci, mentorji, animatorji, študentje, predsednice in nazadnje lokalna skupnost vložili v izobraževanje starejših in s tem v kakovost bivanja v tretjem življenjskem obdobju. V obdobju od 1986 so univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje vodile predsednice Nena Žohar Mijoč, Slavka Mijoč, Valči Žohar, Erika Veršec, Marija Vrtačnik in od 22.2.2018 naprej Zdenka Uršnik. Tudi v naslednjih letih želimo nadaljevati pot, ki so jo začrtali naši predhodniki z namenom uresničiti poglavitni cilj: SPODBUJATI, RAZVIJATI, RAZISKOVATI in predvsem OMOGOČATI IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ZA NJIHOV OSEBNI RAZVOJ, ZA BOLJŠANJE NJIHOVIH SOCIALNIH VLOG IN PROSTOVOLJNO SODELOVANJE V DRUŽBENEM RAZVOJU.
Novice

ČASTNI ČLAN/ČLANICA UNI 3 VELENJE - PRIREDITEV NA GRADU 1. JUNIJA 2021

V okviru kulturnega projekta V prepletu literarnega, glasbenega in ustvarjalnega dela že 35 let smo člani UNI 3 Velenje v torek, 1. junija 2021. organizirali v atriju Velenjskega gradu zanimivo literarno – glasbeno prireditev po scenariju Nevenke Hvalec, mentorice krožka Pesništvo

Novice

RAZSTAVE FOTOGRAFIJ V MAJU 2021

V prvem tednu maja so člani dveh računalniških krožkov UNI 3 Velenje razstavili svoje fotografije.    Najprej so študentje krožka Obdelava fotografije z Windows 10 in Office programi, ki ga vodi prostovoljni mentor Leo Kočevar, razstavili  v avli MOV pod

Novice

"MREŽA" - ANALIZA POTREB RANLJIVIH SKUPIN V ČASU KORONAVIRUSA -

Strateško partnerstvo »Mreža«, ki ga sestavljajo Mladinski center Dravinjske doline, Zavod Vozim iz Celja ter Društvo Novus, Zavod Uspešen.si in Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje iz Velenja, je novembra in decembra 2020 izvedlo anketo o spremembah pri delu z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami v času življenja s

Novice

UNI 3 ŠTEVILČNO ZASTOPANA NA RAZSTAVI HAIGA - PODOBE HAIKUJA

Prav ponosni smo lahko na Nevenko Hvalec, njene pesnike Stanko Ogrizek, Anito, Ano Lekše in Bojana Krevha ter na našo managerko Manjo Šmarčan, da so sodelovali na natečaju Festivala Velenje. Fotografirala Nevenka Hvalec 17. april je svetovni dan Haikuja, o

Novice

POMLAD NA GRILOVI DOMAČIJI - 18. APRRILA 2021.

Muzej Velenje je izdelal vabilo na dogodek PMLAD na GRILOVI domačiji, ki bo potekal v nedeljo, 18. aprila 2021 ob 15. uri preko FB. Ob številnih društvih se bo UNI 3 Velenje predstavila s prispevkom o nordijski hoji, katerega je

Novice

NEVENKA HVALEC - DOTIK POEZIJE

NAROČJE TOPLINE           (rondel)   Zazrta v album spominov zaprem oči: sedim v tvojem naročju topline, z drobnimi prstki drsim po tvojem obrazu miline, ob poljubu začutim dih hrepenenja po njem, ki ga ni.   Mladostna ljubezen iz tebe kot