Back to Top

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje je bila kot druga univerza za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji ustanovljena 1. oktobra 1986, dve leti za ljubljansko.

V študijskem letu 2019/2020 smo razpisali 53 izobraževalnih  programov, razdeljenih v devetih skupinah: tuji jeziki, računalništvo, likovno ustvarjanje, geografija in zgodovina, glasbeno ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, skrb za lastno zdravje in splošne dejavnosti. Izobraževanje traja od 1. oktobra do  30. maja in deluje po sistemu učenja v študijskih skupinah –  krožkih. Skupino vodi mentor po  z učenci in animatorji dogovorjenem in predhodno sprejetem programu dela. Letno se izvede od 30 do 150 ur učnega programa v posameznem krožku. Evalvacija znanja je običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo, bralno značko in z interno ali javno prireditvijo ob zaključku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na prireditvah širšega kulturnega okolja regije in je v obdobju 01.01. do 19.08.2019.  samostojno ali kot soorganizator izvedla 47 javnih prireditev, do konca oktobra pa načrtujemo izvedbo še minimalno 10 prireditev in dogodkov. Društvo deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov ter na nepridobitni osnovi.

Ob 30 letnici je bila izdana knjiga, ki povzema delo in trud, ki so ga v 30 letih številni prostovoljci, mentorji, animatorji, študentje, predsednice in nazadnje lokalna skupnost vložili v izobraževanje starejših in s tem v kakovost bivanja v tretjem življenjskem obdobju. V obdobju od 1986 so univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje vodile predsednice Nena Žohar Mijoč, Slavka Mijoč, Valči Žohar, Erika Veršec, Marija Vrtačnik in od 22.2.2018 naprej Zdenka Uršnik.

Tudi v naslednjih letih želimo nadaljevati pot, ki so jo začrtali naši predhodniki z namenom uresničiti poglavitni cilj: SPODBUJATI, RAZVIJATI, RAZISKOVATI in predvsem OMOGOČATI IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ZA NJIHOV OSEBNI RAZVOJ, ZA BOLJŠANJE NJIHOVIH SOCIALNIH VLOG IN PROSTOVOLJNO SODELOVANJE V DRUŽBENEM RAZVOJU.

Novice

Di-FIT - VESELE URICE II

S projektom Di-FIT potujemo po Sloveniji in informiramo naše pridružene partnerje in ključne deležnike o usposabljanjih, ki jih izvajamo. Digitalno opismenjevanje za starejše polno širokih nasmehov, na novo pridobljenih poznanstev, znanj in izkušenj. Se veselimo nadaljevanja. Več o projektu Di-FIT…

Novice

Di-FIT - vsebine/kurikulum

Projekt Di-FIT ponuja vrsto različnih usposabljanj in delavnic, ki smo jih strnili v skupnem dokumentu »Di-FIT kurikulum«. Če vas kakšna vsebina še posebej pritegne, ali pa menite, da smo na katero ključno pozabili, nas kontaktirajte: 064 172 047. Veselimo se izvedbe…

Novice

TRADICIONALNI KRESNI VEČER NA KAVČNIKOVI DOMAČIJI Z ČLANI UNI3

Prav na kresno noč, ki ima po ljudskem izročilu posebno moč, smo skupaj z člani UNI3, Muzejem Velenje v vlogi organizatorja, Kulturnim društvom Ivana Napotnika in domačini prižgali kresni ogenj. Druženje je bilo prijetno, manjkalo ni lepega skupnega dialoga, ljudske…

Novice

Di-FIT - VESELE URICE I

Projekt Di-FIT se z »Veselimi uricami« seli iz Primorsko-notranjske regije v Savinjsko in Podravsko. Slovenske Konjice in Maribor: tukaj smo! Več o projektu Di-FIT najdete na tej povezavi in na spletnem portalu www.e-tecaji.com.   Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za…

Novice

Di-FIT - Sodelovanje z DBPR

V projektu Di-FIT, ki je namenjen digitalnemu opismenjevanju starejših, bomo sodelovali tudi z Društvom za boj proti raku Velenje. Pravkar smo uskladili termine in se veselimo izvedbe v mesecu oktobru in novembru 2022. Več o projektu Di-FIT najdete na tej povezavi in…

Novice

DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

Spoštovani člani in prijatelji UNI3 Velenje, takole so zapisale naše članice delavnice Kreiranje v lesu: “Srčno – cvetlično kreacijo smo izdelale na delavnici pod vodstvom ga. Bojane Jug in jo namenjamo vam varovanci in varovanke Doma za varstvo odraslih Velenje.…