Back to Top

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje – UTŽO Velenje je bila kot druga univerza za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji ustanovljena 1. oktobra 1986, dve leti za ljubljansko.

V študijskem letu 2019/2020 smo na UTŽO Velenje razpisali 53 izobraževalnih  programov, razdeljenih v devetih skupinah: tuji jeziki, računalništvo, likovno ustvarjanje, geografija in zgodovina, glasbeno ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, skrb za lastno zdravje in splošne dejavnosti. Izobraževanje traja od 1. oktobra do  30. maja in deluje po sistemu učenja v študijskih skupinah –  krožkih. Skupino vodi mentor po  z učenci in animatorji dogovorjenem in predhodno sprejetem programu dela. Letno se izvede od 30 do 150 ur učnega programa v posameznem krožku. Evalvacija znanja je običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo, bralno značko in z interno ali javno prireditvijo ob zaključku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na prireditvah širšega kulturnega okolja regije in je v obdobju 01.01. do 19.08.2019.  samostojno ali kot soorganizator izvedla 47 javnih prireditev, do konca oktobra pa načrtujemo izvedbo še minimalno 10 prireditev in dogodkov. Društvo deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov ter na nepridobitni osnovi.

Ob 30 letnici je bila izdana knjiga, ki povzema delo in trud, ki so ga v 30 letih številni prostovoljci, mentorji, animatorji, študentje, predsednice in nazadnje lokalna skupnost vložili v izobraževanje starejših in s tem v kakovost bivanja v tretjem življenjskem obdobju. V obdobju od 1986 so univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje vodile predsednice Nena Žohar Mijoč, Slavka Mijoč, Valči Žohar, Erika Veršec, Marija Vrtačnik in od 22.2.2018 naprej Zdenka Uršnik.

Tudi v naslednjih letih želimo nadaljevati pot, ki so jo začrtali naši predhodniki z namenom uresničiti poglavitni cilj: SPODBUJATI, RAZVIJATI, RAZISKOVATI in predvsem OMOGOČATI IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ZA NJIHOV OSEBNI RAZVOJ, ZA BOLJŠANJE NJIHOVIH SOCIALNIH VLOG IN PROSTOVOLJNO SODELOVANJE V DRUŽBENEM RAZVOJU.

Nekategorizirano

VABILO na IZOBRAŽEVANJE o UČINKOVITI RABI PAMETNEGA TELEFONA

V mesecu januarju smo delali analizo potreb po izobraževanju naših članov. Veliko jih je bilo za izobraževanje o učinkoviti rabi pametnega telefona. Ponudil se je gospod Andrej Slonjšak, ki se je predstavil s programom: “Osnove uporabe pametnega telefona;  Delo z

Nekategorizirano

S FRANCETOM PREŠERNOM PO PESNIŠKIH POTEH...

V sredo, 12.02.2020. je Biserka Bajec, Leskovar gostila Nevenko Hvalec, mentorico krožka Pesništvo in recitiranje in njenih pet pesniških duš: Marjano, Stanko, Bojana, Duško in Ano. Nevenka-Neva se je, kot učiteljica slovenščine, odločila, da v tem letu, ko praznujemo 220.obletnico

Nekategorizirano

O ZNAČILNOSTIH DELA Z RANLJIVIMI SKUPINAMI

Sestanek mreže v Celju, 12.02.2020. Strateško partnerstvo Mreža, v katerega smo vključeni tudi mi, je izvedlo usposabljanje na temo značilnosti dela z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami. Obravnavano je bilo delo z otroki in mladino, družinami, invalidi, starejšimi, socialno ogroženimi, brezposelnimi,

Nekategorizirano

Valvazorjeva krožna pot - 23.01.2020.

Vremenska napoved za četrtek, 23. januarja je obetala lep, sončen dan. Planinci UNI 3 smo se odpravili po Valvasorjevi krožni poti. Vendar jutranji pogled skozi okna avtobusa ni bil preveč optimističen. V meglo in ivje zavita pokrajina je delovala mrzlo

Nekategorizirano

PO NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV UNI 3 V HOTELU PAKA

V soboto, 18.01.2020. smo se nekateri člani UNI 3 udeležili tradicionalnega po novoletnega srečanja v Hotelu Paka. Naša Neva Hvalec, mentorica krožka Pesništvo in recitiranje ter članica UO za področje povezovanja z okoljem in prireditve, je uspešno vodila bogat kulturni

Nekategorizirano

STRATEŠKO PARTNERSTVO MREŽA

Strateško partnerstvo »Mreža« (1. 11. 2019 – 31. 1. 2022) obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev po principu »delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Partnerji projekta so Mladinski center Dravinjske doline,