Back to Top

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje - UTŽO Velenje je bila kot druga univerza za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji ustanovljena 1. oktobra 1986, dve leti za ljubljansko. V študijskem letu 2019/2020 smo na UTŽO Velenje razpisali 53 izobraževalnih  programov, razdeljenih v devetih skupinah: tuji jeziki, računalništvo, likovno ustvarjanje, geografija in zgodovina, glasbeno ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, skrb za lastno zdravje in splošne dejavnosti. Izobraževanje traja od 1. oktobra do  30. maja in deluje po sistemu učenja v študijskih skupinah –  krožkih. Skupino vodi mentor po  z učenci in animatorji dogovorjenem in predhodno sprejetem programu dela. Letno se izvede od 30 do 150 ur učnega programa v posameznem krožku. Evalvacija znanja je običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo, bralno značko in z interno ali javno prireditvijo ob zaključku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na prireditvah širšega kulturnega okolja regije in je v obdobju 01.01. do 19.08.2019.  samostojno ali kot soorganizator izvedla 47 javnih prireditev, do konca oktobra pa načrtujemo izvedbo še minimalno 10 prireditev in dogodkov. Društvo deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov ter na nepridobitni osnovi. Ob 30 letnici je bila izdana knjiga, ki povzema delo in trud, ki so ga v 30 letih številni prostovoljci, mentorji, animatorji, študentje, predsednice in nazadnje lokalna skupnost vložili v izobraževanje starejših in s tem v kakovost bivanja v tretjem življenjskem obdobju. V obdobju od 1986 so univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje vodile predsednice Nena Žohar Mijoč, Slavka Mijoč, Valči Žohar, Erika Veršec, Marija Vrtačnik in od 22.2.2018 naprej Zdenka Uršnik. Tudi v naslednjih letih želimo nadaljevati pot, ki so jo začrtali naši predhodniki z namenom uresničiti poglavitni cilj: SPODBUJATI, RAZVIJATI, RAZISKOVATI in predvsem OMOGOČATI IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ZA NJIHOV OSEBNI RAZVOJ, ZA BOLJŠANJE NJIHOVIH SOCIALNIH VLOG IN PROSTOVOLJNO SODELOVANJE V DRUŽBENEM RAZVOJU.
Novice

RAZPIS - ČASTNI ČLAN, ČLANICA UNI 3 VELENJE

Spoštovani člani UNI 3 Velenje! Komisija za podelitev naziva častni član, članica UNI 3 v sestavi Ivo Likar, Alma Koren, Ciril Zdovc, Marija Skrt in Biserka Bajec Leskovar je na sestanku na sam Dan kulturnega praznika odločila, da se objavi

Novice

LEO O KROŽKU

Mentor, Leo Kočevar,  je tako opisal potek dela na krožku Obdelava fotografije v programih Office: Namen in načrt krožka                                                  

Novice

PRIJATELJI, DOBER DAN!

Nevenka Hvalec, članica UO in mentorica krožka Pesništvo in recitiranje nam je poslala: “Naša animatorka Duška je zopet na igriv način zapisala potek ure našega pesniškega srečanja, pesniške drobtinice pa naj zopet bogatijo bralčevo dušo.” Prijatelji, dober dan, pa smo

Novice

SLIKA IZ POSUŠENIH RASTLIN

Nataša Dolejši je mentorica novega krožka v študijskem letu 2020/2021:  Urbani sprehodi – (moja) drevesa. Svoje študente je do sredine decembra poučevala na daljavo. Nato so si med božično novoletnimi prazniki vzeli zimske počitnice. Tako je nagovorila svoje študente: ” Žal

Novice

ADIL HUSELJA VABI NA VADBO QI GONGA

Adil Huselja, mentor dveh krožkov na UNI 3 Velenje (EFT in QI GONG) nas je danes povabil na vadbo QI GONG-a preko aplikacije ZOOM s pismom: Po prazničnih dnevih se počasi vračamo v ustaljene (delovne) tirnice in z današnjo vadbo

Novice

DUŠKA KOLŠEK - ODIDI LETO

Odidi leto zdaj, a prosim, da ne pozabiš obljube, da vrneš nam nazaj objeme, poljube, stiske rok in sproščen korak naših nog. Vrni nam občutek človeka topline in odnesi strah pred ločitvijo družine. Hvala ti. Pojdi zdaj.   Upam, da