Back to Top

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje – UTŽO Velenje je bila kot druga univerza za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji ustanovljena 1. oktobra 1986, dve leti za ljubljansko.

V študijskem letu 2019/2020 smo na UTŽO Velenje razpisali 53 izobraževalnih  programov, razdeljenih v devetih skupinah: tuji jeziki, računalništvo, likovno ustvarjanje, geografija in zgodovina, glasbeno ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, skrb za lastno zdravje in splošne dejavnosti. Izobraževanje traja od 1. oktobra do  30. maja in deluje po sistemu učenja v študijskih skupinah –  krožkih. Skupino vodi mentor po  z učenci in animatorji dogovorjenem in predhodno sprejetem programu dela. Letno se izvede od 30 do 150 ur učnega programa v posameznem krožku. Evalvacija znanja je običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo, bralno značko in z interno ali javno prireditvijo ob zaključku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na prireditvah širšega kulturnega okolja regije in je v obdobju 01.01. do 19.08.2019.  samostojno ali kot soorganizator izvedla 47 javnih prireditev, do konca oktobra pa načrtujemo izvedbo še minimalno 10 prireditev in dogodkov. Društvo deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov ter na nepridobitni osnovi.

Ob 30 letnici je bila izdana knjiga, ki povzema delo in trud, ki so ga v 30 letih številni prostovoljci, mentorji, animatorji, študentje, predsednice in nazadnje lokalna skupnost vložili v izobraževanje starejših in s tem v kakovost bivanja v tretjem življenjskem obdobju. V obdobju od 1986 so univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje vodile predsednice Nena Žohar Mijoč, Slavka Mijoč, Valči Žohar, Erika Veršec, Marija Vrtačnik in od 22.2.2018 naprej Zdenka Uršnik.

Tudi v naslednjih letih želimo nadaljevati pot, ki so jo začrtali naši predhodniki z namenom uresničiti poglavitni cilj: SPODBUJATI, RAZVIJATI, RAZISKOVATI in predvsem OMOGOČATI IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ZA NJIHOV OSEBNI RAZVOJ, ZA BOLJŠANJE NJIHOVIH SOCIALNIH VLOG IN PROSTOVOLJNO SODELOVANJE V DRUŽBENEM RAZVOJU.

Nekategorizirano

PO NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV UNI 3 V HOTELU PAKA

V soboto, 18.01.2020. smo se nekateri člani UNI 3 udeležili tradicionalnega po novoletnega srečanja v Hotelu Paka. Naša Neva Hvalec, mentorica krožka Pesništvo in recitiranje ter članica UO za področje povezovanja z okoljem in prireditve, je uspešno vodila bogat kulturni

Nekategorizirano

STRATEŠKO PARTNERSTVO MREŽA

Strateško partnerstvo »Mreža« (1. 11. 2019 – 31. 1. 2022) obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev po principu »delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Partnerji projekta so Mladinski center Dravinjske doline,

Nekategorizirano

KAVICA ZA BABICO - 0,5% DOHODNINE ZA UTŽO VELENJE

Pogoj za pridobivanje 0,5% dohodnine je, da ima nevladna organizacija (Društvo, zavod) status društva v javnem interesu. UTŽO 3 VELENJE ima status društva v javnem interesu že od leta 2007, ki nam ga je dodelilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in

Nekategorizirano

Razpis za podelitev naziva častni član UNI 3 Velenje

Na podlagi 11. in 12. člena Statuta društva Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje (v nadaljevanju UNI 3) in pravilnika o podelitvi naziva častnega člana, članice UNI 3 z dne 27.5.2019 objavljamo  R A Z P I S za podelitev

Nekategorizirano

Prireditve članov UNI 3 v septembru in oktobru 2019

Naši člani radi sodelujejo na številnih prireditvah in dogodkih in s tem poleg osebne rasti bogatijo življenja prebivalcev lokalnega in regijskega okolja. V nadaljevanju bom orisala nekaj glavnih dogodkov. V tednu od 9. do 13. septembra smo na UNI 3

Nekategorizirano

Povabilo na krožke v študijskem letu 2019/2020

Spoštovani člani UNI 3 Velenje! Že ves mesec poteka izobraževanje v številnih krožkih. Razpisali smo 53 krožkov, od tega 5 novih. Od novih krožkov ne delujejo Bridge in Vedska matematika. Lepo je obiskan Recitatorsko – pesniški krožek pod mentorstvom Nevenke