Back to Top

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje je bila kot druga univerza za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji ustanovljena 1. oktobra 1986, dve leti za ljubljansko.

V študijskem letu 2019/2020 smo razpisali 53 izobraževalnih  programov, razdeljenih v devetih skupinah: tuji jeziki, računalništvo, likovno ustvarjanje, geografija in zgodovina, glasbeno ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, skrb za lastno zdravje in splošne dejavnosti. Izobraževanje traja od 1. oktobra do  30. maja in deluje po sistemu učenja v študijskih skupinah –  krožkih. Skupino vodi mentor po  z učenci in animatorji dogovorjenem in predhodno sprejetem programu dela. Letno se izvede od 30 do 150 ur učnega programa v posameznem krožku. Evalvacija znanja je običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo, bralno značko in z interno ali javno prireditvijo ob zaključku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na prireditvah širšega kulturnega okolja regije in je v obdobju 01.01. do 19.08.2019.  samostojno ali kot soorganizator izvedla 47 javnih prireditev, do konca oktobra pa načrtujemo izvedbo še minimalno 10 prireditev in dogodkov. Društvo deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov ter na nepridobitni osnovi.

Ob 30 letnici je bila izdana knjiga, ki povzema delo in trud, ki so ga v 30 letih številni prostovoljci, mentorji, animatorji, študentje, predsednice in nazadnje lokalna skupnost vložili v izobraževanje starejših in s tem v kakovost bivanja v tretjem življenjskem obdobju. V obdobju od 1986 so univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje vodile predsednice Nena Žohar Mijoč, Slavka Mijoč, Valči Žohar, Erika Veršec, Marija Vrtačnik in od 22.2.2018 naprej Zdenka Uršnik.

Tudi v naslednjih letih želimo nadaljevati pot, ki so jo začrtali naši predhodniki z namenom uresničiti poglavitni cilj: SPODBUJATI, RAZVIJATI, RAZISKOVATI in predvsem OMOGOČATI IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ZA NJIHOV OSEBNI RAZVOJ, ZA BOLJŠANJE NJIHOVIH SOCIALNIH VLOG IN PROSTOVOLJNO SODELOVANJE V DRUŽBENEM RAZVOJU.

Novice

TRADICIONALNI KRESNI VEČER NA KAVČNIKOVI DOMAČIJI Z ČLANI UNI3

Prav na kresno noč, ki ima po ljudskem izročilu posebno moč, smo skupaj z člani UNI3, Muzejem Velenje v vlogi organizatorja, Kulturnim društvom Ivana Napotnika in domačini prižgali kresni ogenj. Druženje je bilo prijetno, manjkalo ni lepega skupnega dialoga, ljudske…

Novice

DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

Spoštovani člani in prijatelji UNI3 Velenje, takole so zapisale naše članice delavnice Kreiranje v lesu: “Srčno – cvetlično kreacijo smo izdelale na delavnici pod vodstvom ga. Bojane Jug in jo namenjamo vam varovanci in varovanke Doma za varstvo odraslih Velenje.…

Novice

KULTURNA PRIREDITEV BILO JE, JE IN BO, NAŠE ZORENJE JE MOČ VOLJE OB PODELITVI PRIZNANJ ZA NAZIV ČASTNI ČLAN/ČLANICA UNI3 VELENJE

Kulturni dogodek smo poimenovali BILO JE, JE in BO, naše ZORENJE je MOČ VOLJE. Stkan je iz naslov treh izdanih knjig naše članice, literarne ljubiteljice Ane Anite Lekše. Recital njene poezije in proze, ki sta ga pred svečano podelitvijo priznanj…

Novice

Di-FIT IN TVU

S projektom Di-FIT smo sodelovali na Tednih vseživljenjskega učenja v Velenju in Murski Soboti. Poleg »Veselih uric«, na katerih smo predstavili projekt, smo z udeleženci na obeh delavnicah izvedli tudi usposabljanje za uporabo našega nadgrajenega spletnega portala: www.e-tecaji.com.   Več…

Novice

NOČ  KNJIGE  -  PODELITEV BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE V KNJIŽNICI VELENJE

Noč knjige smo praznovali ob zaključku že 13. sezone Bralne značke za odrasle, pri kateri je sodelovalo 36 bralcev in pogovoru z odlično pisateljico, prevajalko in literarno kritičarko Gabrielo Babnik, s katero se je pogovarjala Andreja Ažber. Na osrednjem razstavišču…

Novice

Di-FIT - OTVORITVENA KONFERENCA USPELA

Projekt »Digitalni fitnes dolgožive družbe«, na kratko Di-FIT, je doživel tudi uradno predstavitev. Otvoritvene konference  31. marca, sta se poleg nosilca in prijavitelja Društva Novus ter obeh partnerjev Andragoškega društva Univerze za tretje življenjsko obdobje in Društva upokojencev Velenje, udeležili tudi podžupanja Mestne občine…