Back to Top

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje - UTŽO Velenje je bila kot druga univerza za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji ustanovljena 1. oktobra 1986, dve leti za ljubljansko. V študijskem letu 2019/2020 smo na UTŽO Velenje razpisali 53 izobraževalnih  programov, razdeljenih v devetih skupinah: tuji jeziki, računalništvo, likovno ustvarjanje, geografija in zgodovina, glasbeno ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, skrb za lastno zdravje in splošne dejavnosti. Izobraževanje traja od 1. oktobra do  30. maja in deluje po sistemu učenja v študijskih skupinah –  krožkih. Skupino vodi mentor po  z učenci in animatorji dogovorjenem in predhodno sprejetem programu dela. Letno se izvede od 30 do 150 ur učnega programa v posameznem krožku. Evalvacija znanja je običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo, bralno značko in z interno ali javno prireditvijo ob zaključku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na prireditvah širšega kulturnega okolja regije in je v obdobju 01.01. do 19.08.2019.  samostojno ali kot soorganizator izvedla 47 javnih prireditev, do konca oktobra pa načrtujemo izvedbo še minimalno 10 prireditev in dogodkov. Društvo deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov ter na nepridobitni osnovi. Ob 30 letnici je bila izdana knjiga, ki povzema delo in trud, ki so ga v 30 letih številni prostovoljci, mentorji, animatorji, študentje, predsednice in nazadnje lokalna skupnost vložili v izobraževanje starejših in s tem v kakovost bivanja v tretjem življenjskem obdobju. V obdobju od 1986 so univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje vodile predsednice Nena Žohar Mijoč, Slavka Mijoč, Valči Žohar, Erika Veršec, Marija Vrtačnik in od 22.2.2018 naprej Zdenka Uršnik. Tudi v naslednjih letih želimo nadaljevati pot, ki so jo začrtali naši predhodniki z namenom uresničiti poglavitni cilj: SPODBUJATI, RAZVIJATI, RAZISKOVATI in predvsem OMOGOČATI IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ZA NJIHOV OSEBNI RAZVOJ, ZA BOLJŠANJE NJIHOVIH SOCIALNIH VLOG IN PROSTOVOLJNO SODELOVANJE V DRUŽBENEM RAZVOJU.
Novice

GRAJSKO DRUŽENJE UNI 3

V sredo, 16.09.2020. smo se ob 17. uri dobili člani UNI 3 na Gradu Velenje, da bi petim zaslužnim članicam podelili priznanje Častna članica UNI 3. Literarno glasbeno prireditev je odlično povezovala avtorica scenarija Neva Hvalec, članica UO

Novice

SPOZNAJMO KRALJESTVO GLIV IN GOB

Jože Lekše, animator zgodovinsko etnološkega krožka, naravovarstvenik in nekdanji predsednik gobarskega društva MARAUH Velenje je napisal prispevek, ki ga v celoti objavljamo: Uživanje gob  V pradavnini je človek (homo sapiens), tako kot številne živali, užival glive in gobe. Logično lahko

Novice

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA 2020

Ana Krajnc, predsednica mreže SUTŽO  je poudarila pomembnost vseživljenjskega izobraževanja v dolgoživi družbi za medgeneracijsko sodelovanje in je nagovorila vse Univerze za III. življenjsko obdobje s spodnjim prispevkom: “Spoštovani člani mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, drage prijateljice, dragi

Novice

OBDELAVA FOTOGRAFIJE Z WINDOWS 10 IN OFFICE PROGRAMI

Leopold Kočevar, mentor krožka Obdelava fotografije z Windows 10 in Office programi je v nadaljevanju predstavil delo v krožku: Namen krožka je , naučiti se koristno uporabiti digitalno fotografijo, ki smo jo največkrat naredili z mobilnim telefonom. Naučili se bomo, fotografijo

Novice

ZNANI SO IZSLEDKI ANALIZE POTREB

Smo del strateškega partnerstva Mreža, ki ga sestavljajo Mladinski Center Dravinjske Doline iz Slovenskih Konjic; Zavod Vozim  iz Celja; ter iz Velenja:  Novus, Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje in  Zavod Uspešen.si. Partnerstvo Mreža obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva in rešuje

Novice

GOBARSKA UČNA POT Z JOŽETOM

Namesto sredinega večera smo danes, 02.09.2020. imeli sredin dopoldan. Jože Lekše, član SO UNI 3 in nekdanji predsednik Gobarskega društva Marauh Velenje se je ponudil, da člane UO popelje po gobarski učni poti po Trim stezi Velenje, ki so jo