Back to Top

 
 
Ob 35 letnici aktivnega delovanja Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje bo izdan bilten, ki povzema delo in trud številnih prostovoljcev, mentorjev, animatorjev, študentov, ki so ga s pomočjo lokalne skupnosti vložili v izobraževanje starejših in s tem v kakovost bivanja v tretjem življenjskem obdobju. V obdobju od 1986 so univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje vodile predsednice Nena Žohar Mijoč, Slavka Mijoč, Valči Žohar, Erika Veršec, Marija Vrtačnik in od 22.2.2018 naprej Zdenka Uršnik. Tudi v naslednjih letih želimo nadaljevati pot, ki so jo začrtali naši predhodniki z namenom uresničiti poglavitni cilj: SPODBUJATI, RAZVIJATI, RAZISKOVATI in predvsem OMOGOČATI IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ZA NJIHOV OSEBNI RAZVOJ, ZA BOLJŠANJE NJIHOVIH SOCIALNIH VLOG IN PROSTOVOLJNO SODELOVANJE V DRUŽBENEM RAZVOJU.   Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje je bila kot druga univerza za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji ustanovljena 1. oktobra 1986, dve leti za ljubljansko. V študijskem letu 2021/2022 smo razpisali 55 izobraževalnih  programov, razdeljenih v devetih skupinah: tuji jeziki, računalništvo, likovno ustvarjanje, geografija in zgodovina, glasbeno ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, skrb za lastno zdravje in splošne dejavnosti. Izobraževanje traja od 1. oktobra do  30. maja in deluje po sistemu učenja v študijskih skupinah –  krožkih. Skupino vodi mentor po  z učenci in animatorji dogovorjenem in predhodno sprejetem programu dela. Letno se izvede od 30 do 150 ur učnega programa v posameznem krožku. Evalvacija znanja je običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo, bralno značko in z interno ali javno prireditvijo ob zaključku študijskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na prireditvah širšega kulturnega okolja regije in ob pogojih normalnega delovanje izvede samostojno ali kot soorganizator več, kot 60 javnih prireditev in dogodkov na letni ravni. Društvo deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov ter na nepridobitni osnovi.
Novice

RAZPIS ZA PODELITEV NAZIVA ČASTNI ČLAN, ČLANICA UNI 3 VELENJE

Na podlagi 11. in 12. člena Statuta društva Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje (v nadaljevanju UNI 3) in pravilnika o podelitvi naziva častnega člana, članice UNI 3 z dne 27.5.2019 objavljamo   R A Z P I S za podelitev

Novice

DONACIJA 1 % DOHODNINE ZA AD UNI 3 VELENJE

Vabimo vas, da vi in vaši bližnji, ki so še delovno aktivni (zaposleni), s svojo donacijo 1% dohodnine podprete delovanje Andragoškega društva univerza za III. življenjsko obdobje Velenje. S skupno podporo naši UNI 3 bomo uspešnejši in bomo lahko uresničili

Novice

PREDAJA DIRIGENTSKE PALICE

Godba veteranov UNI 3 je ponovno razveselila ljubitelje tovrstne glasbe s koncertom v četrtek, 14. oktobra v Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega. Koncert se je spontano vključil v dogodke, ki obeležujejo 35 – letnico obstoja UNI 3 Velenje. Obenem pa

Novice

PODELITEV PRIZNANJ ZA PROSTOVOLJNO DELO V LETU 2020

V četrtek, 23. septembra 2021  je v Vili Bianca potekala prireditev Razglasitev naj prostovoljca v kategoriji do 30 let, nad 30 let in naj prostovoljske organizacije v MOV v letu 2020. Na javni razpis za naj prostovoljno organizacijo je Marija

Novice

UNI 3 VELENJE NA ROKODELSKI RAZSTAVI - 25. SEPTEMBRA 2021

V soboto, 25. septembra se je UNI 3 Velenje predstavila z dvema stojnicama na rokodelski razstavi na Titovem trgu, ki jo je organizirala Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev v okviru prireditve Dnevi medgeneracijskega sožitja. Na eni sta Zdenka Softič in

Novice

ZGODOVINSKO ETNOLOŠKI KROŽEK NA ESKURZIJI - 14. septembra 2021

Jože Lekše, animator Zgodovinsko etnološkega krožka na UNI 3 Velenje, katerega vodi mentor Damijan Kljajič, nam je poslal fotografije in prispevek o ekskurziji v okrilje Pece, ki so jo realizirali v torek, 14. septembra 2021. Objavljam celotni prispevek: Ekskurzija Zgodovinsko