Back to Top

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje – UTŽO Velenje je bila kot druga univerza za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji ustanovljena 1. oktobra 1986, dve leti za ljubljansko.

V študijskem letu 2019/2020 smo na UTŽO Velenje razpisali 53 izobraževalnih  programov, razdeljenih v devetih skupinah: tuji jeziki, računalništvo, likovno ustvarjanje, geografija in zgodovina, glasbeno ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, skrb za lastno zdravje in splošne dejavnosti. Izobraževanje traja od 1. oktobra do  30. maja in deluje po sistemu učenja v študijskih skupinah –  krožkih. Skupino vodi mentor po  z učenci in animatorji dogovorjenem in predhodno sprejetem programu dela. Letno se izvede od 30 do 150 ur učnega programa v posameznem krožku. Evalvacija znanja je običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo, bralno značko in z interno ali javno prireditvijo ob zaključku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na prireditvah širšega kulturnega okolja regije in je v obdobju 01.01. do 19.08.2019.  samostojno ali kot soorganizator izvedla 47 javnih prireditev, do konca oktobra pa načrtujemo izvedbo še minimalno 10 prireditev in dogodkov. Društvo deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov ter na nepridobitni osnovi.

Ob 30 letnici je bila izdana knjiga, ki povzema delo in trud, ki so ga v 30 letih številni prostovoljci, mentorji, animatorji, študentje, predsednice in nazadnje lokalna skupnost vložili v izobraževanje starejših in s tem v kakovost bivanja v tretjem življenjskem obdobju. V obdobju od 1986 so univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje vodile predsednice Nena Žohar Mijoč, Slavka Mijoč, Valči Žohar, Erika Veršec, Marija Vrtačnik in od 22.2.2018 naprej Zdenka Uršnik.

Tudi v naslednjih letih želimo nadaljevati pot, ki so jo začrtali naši predhodniki z namenom uresničiti poglavitni cilj: SPODBUJATI, RAZVIJATI, RAZISKOVATI in predvsem OMOGOČATI IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ZA NJIHOV OSEBNI RAZVOJ, ZA BOLJŠANJE NJIHOVIH SOCIALNIH VLOG IN PROSTOVOLJNO SODELOVANJE V DRUŽBENEM RAZVOJU.

Nekategorizirano

ČASTNI ČLAN

Ivo Likar, dolgoletni član UO UNI 3 ter aktiven prostovoljec na večjih področij dela je v letu 2019 izbran za predsednika Komisije za podelitev naziva častni član. Napisal je prispevek: “Na naši Univerzi smo že več let razmišljali o tem,

Nekategorizirano

PRISPEVEK MANCE POTOČNIK

Manca Potočnik, mentorica dveh krožkov Pogovorne nemščine in Pogovorne angleščine nam je poslala prispevek vsebine: “Obe skupini sem prevzela v zadnjem trenutku, potem, ko sta prejšnja mentorja odpovedala svoje sodelovanje. Nobena od skupin naj ne bi bila začetna, a tudi

Nekategorizirano

PESNIŠTVO IN RECITIRANJE

Duška Kolšek, animatorka krožka Pesništvo in recitiranje, ki ga vodi Nevenka Hvalec, članica UO UNI 3, nam je napisala prispevek, katerega navajam v celoti: “Leto dni nazaj, v mesecu maju, je bil krožek Pesništvo in recitiranje le napoved, kot dobra

Nekategorizirano

ETNOLOŠKA PRIREDITEV JAJČERIJA 2020

Nevenka Hvalec, članica UO UNI 3 zadolžena za prireditve in mentorica krožka Pesništvo in recitiranje nam je poslala prispevek: Danes je 20. maj 2020, dan, ko bi na Velenjskem gradu potekala etnološka prireditev Jajčerija, ki jo že toliko let pripravljajo

Nekategorizirano

ŽIVLJENJE, KI DAJE MOČ

Jožica Grobelnik, mentorica krožka Slovenske ljudske vezenine “Spominčice” je napisala prispevek ob zaključku študijskega leta 2019/2020, ki ga v celoti objavljamo: “Smo v prestopnem letu, letu polnem vraževerja, če verjamemo ali ne, v letu z enim dodanim dnem, torej 366

Nekategorizirano

NAUŽIJTE SE JO IN VAŠ DAN BO ČUDOVIT

Nina Jug, animatorka krožka Joga skozi srce, nam je poslala prispevek o krožku: Zato je vsaka sreda za nas poseben dan, zakaj vsaka sreda? Ker nas ta dan naš mentor, Matej Cvikl, razvaja z jogo. Ura in pol mine kar