Back to Top

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje je bila kot druga univerza za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji ustanovljena 1. oktobra 1986, dve leti za ljubljansko.

V študijskem letu 2019/2020 smo razpisali 53 izobraževalnih  programov, razdeljenih v devetih skupinah: tuji jeziki, računalništvo, likovno ustvarjanje, geografija in zgodovina, glasbeno ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, skrb za lastno zdravje in splošne dejavnosti. Izobraževanje traja od 1. oktobra do  30. maja in deluje po sistemu učenja v študijskih skupinah –  krožkih. Skupino vodi mentor po  z učenci in animatorji dogovorjenem in predhodno sprejetem programu dela. Letno se izvede od 30 do 150 ur učnega programa v posameznem krožku. Evalvacija znanja je običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo, bralno značko in z interno ali javno prireditvijo ob zaključku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na prireditvah širšega kulturnega okolja regije in je v obdobju 01.01. do 19.08.2019.  samostojno ali kot soorganizator izvedla 47 javnih prireditev, do konca oktobra pa načrtujemo izvedbo še minimalno 10 prireditev in dogodkov. Društvo deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov ter na nepridobitni osnovi.

Ob 30 letnici je bila izdana knjiga, ki povzema delo in trud, ki so ga v 30 letih številni prostovoljci, mentorji, animatorji, študentje, predsednice in nazadnje lokalna skupnost vložili v izobraževanje starejših in s tem v kakovost bivanja v tretjem življenjskem obdobju. V obdobju od 1986 so univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje vodile predsednice Nena Žohar Mijoč, Slavka Mijoč, Valči Žohar, Erika Veršec, Marija Vrtačnik in od 22.2.2018 naprej Zdenka Uršnik.

Tudi v naslednjih letih želimo nadaljevati pot, ki so jo začrtali naši predhodniki z namenom uresničiti poglavitni cilj: SPODBUJATI, RAZVIJATI, RAZISKOVATI in predvsem OMOGOČATI IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ZA NJIHOV OSEBNI RAZVOJ, ZA BOLJŠANJE NJIHOVIH SOCIALNIH VLOG IN PROSTOVOLJNO SODELOVANJE V DRUŽBENEM RAZVOJU.

Nekategorizirano

15 let geografskega krožka SLO ali Te poznam?

Mentorica krožka Branka Mestnik je predstavila delovanje krožka. “Naš krožek je praznoval petnajstletnico. Slovenija, dobro te že poznamo. Kljub temu da  smo prevozili in prehodili veliko poti, pa si članice želijo novih spoznavanj o pokrajinskih značilnosti in kulturno-zgodovinski dediščini Slovenije.

Nekategorizirano

Planinarjenje: Planina Podvežak - Deska - Lastovec - 11.07.2019.

S planinskim pohodom na Kamniško Savinjske Alpe so planinci pod mentorstvom vrle Anke Pugelj zaključili študijsko leto 2018/2019. Marija Lesjak mi je poslala fotografije in je dodala: “Tako – to je le nekaj utrinkov z zelo lepe ture

Nekategorizirano

Poletje na Grilovi domačiji - 07.07.2019.

Kljub neurju smo se eni prej eni kasneje dobili na Grilovi domačiji v cilju obujanja starih običajev preživljanja poletnih dni naših prednikov Na povabilo Blaža Verbiča in njegovih sodelavcev iz Muzeja Velenja smo iz raznih društev (Zeliščarji, Gobarji,

Nekategorizirano

Lastovke zapele parom jubilantom v organizaciji ŠPZDU - 04.07.2019.

Medtem ko sedaj lastovice pridno skrbijo za svoja gnezda in naraščaj v njih tako, da nimajo časa niti za ščebetanje,  Lastovke Univerze za Tretje življenjsko obdobje, osvobojene takšnih in podobnih skrbi, razveseljujemo sebe in druge s svojim ubranim petjem na vajah

Nekategorizirano

Na lepše med Toskanske griče od 31.maja do 2.junija

Letos je Univerza za tretje življenjsko obdobje organizirala izlet v Toskano, eno od dvajsetih dežel, ki sestavljajo Italijo. Na pot smo se odpravili konec maja v upanju, da se je deževno vreme zaključilo. Pot nas je vodila mimo Benetk, Bologne, skozi predore

Nekategorizirano

Nastopi članov Godbe veteranov UNI 3 v juniju 2019

Nadaljujem zgodbo v fotografijah o številnih nastopih naših Godbenikov pod mentorstvom Aljoše Pavlinca, prof in animatorstvom  Alojza Kričeja. V nedeljo, 02.06. so nastopili v Topolšici – Metuljev dan Vir: Alojz Kričej V ponedeljek, 03.06. so najprej ob 9,15 nastopili za