Smo del strateškega partnerstva Mreža, ki ga sestavljajo Mladinski Center Dravinjske Doline iz Slovenskih Konjic; Zavod Vozim  iz Celja; ter iz Velenja:  Novus, Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje in  Zavod Uspešen.si. Partnerstvo Mreža obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev in posledično ostalih okolij po principu »delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Partnerstvo je v preteklih mesecih izvedlo raziskavo med javnimi in nevladnimi organizacijami v občini Velenje, Mestnih občinah Celje in Slovenske Konjice. Odgovore o aktualnih potrebah ranljivih ciljnih skupin na različnih področjih delovanja partnerstva je preko spletne ankete podalo 69 organizacij in institucijCelostna analiza ankete, v kateri je sodelovalo 23 organizacij in institucij, prilagamo tako za občino Velenje, kot tudi združeno oziroma primerjalno za vse tri občine. Vabljeni, da se seznanite z ugotovitvami.

 

Skupaj s strateškimi partnerji občine Velenje, smo glede na izsledke analize pripravili Akcijski načrt za reševanje izzivov oziroma zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin v občini Velenje, ki ga prilagamo. Vesel bomo vašega komentarja.

AN – Velenje – 2020-06-26

Analiza_podatkov_občine_skupaj

Analiza_podatkov_občine_Velenje – 2020-04-14

Objavila: Zdenka Uršnik