V ponedeljek, 22. junija smo člani UO imeli 24. po vrsti od nastanka novega UO (22.02.2018) in zadnjo sejo v študijskem letu 2019/2020.

Sejo je začel Bojan Krevh, novi član UO, zadolžen za koordinacijo mentorjev, tako, da je podelil 7 potrdil o izvedbi usposabljanja za MENTORJE v izobraževanju starejših iz multimedijskega programa na daljavo.

Že 18. maja na srečanju članov UO preko ZOOM aplikacije smo se na pobudo Bojana Krevha dogovorili, da bomo člani UO ponovno obdelali gradivo v PDF obliki in pet video posnetkov ter smo po dveh diskusijskih srečanjih na UNI 3 (5. in 12. junija) uspešno osvojili vsa potrebna znanja, da lahko nadaljujemo kot mentorji z zadostnim znanjem in izkušnjami. Trudili se bomo za skupni cilj: vedoželjnost – izobraževanje – znanje – uporaba pridobljenega znanja v praksi. Vsekakor pa tudi ustvarjanje novih socialnih mrež na enakopravni osnovi. Priporočilo SUTŽO in našemu upravnemu odboru je, da se izobraževanje in usposabljanje mentorjev izvede vsako leto, če ne drugače, kot ponavljanje gradiva. V cilju za kvalitetnejše delo mentorjev. Gradivo – spletno učno gradivo in video posnetki, je odlična priložnost, da tudi sami kadarkoli ponovno pogledamo temo, ki nas v določenem trenutku izzove v študijski skupini.

V jesenskem času bomo nadaljevali z novo skupino deležnikov iz vrste drugih prostovoljcev in mentorjev.

Prejemniki potrdil, podpisanih s strani Prof. dr. Ane Kranjc, predsednice Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) smo bili: Bojan Krevh, Nevenka Hvalec, Lilijana Rakun, Marija Skrt, Manja Šmarčan, Mateja Balažic, Kozlevčar in Zdenka Uršnik.

Nato smo nadaljevali s sejo z določitvijo novih smernic promocije in programa izobraževanja v novem študijskem letu 2020/2021. Na koncu so me člani prijetno presenetili z darilom, čudovito orhidejo in knjigo Jonathana Richarda Bacha – Livingston Galeb.

Srčna hvala članom za pozornost in upam, da bomo skupaj poleteli visoko v cilju kvalitetnejšega prepoznavanja potreb naših članov po pestri izbiri, kakovostno vodenih izobraževalnih vsebin v zadovoljstvo vseh deležnikov.

Zapisala in objavila Zdenka Uršnik