Branka Mestnik, mentorica krožka Slovenija, te poznam? je napisala:

” Šolsko leto smo začeli praznično – 15 let delovanja krožka. Kljub temu da smo prevozili in prehodili veliko poti, pa si še želimo novih spoznanj o pokrajinah in kulturno-zgodovinski dediščini.

Oktobra smo se odpeljali na avstrijsko Koroško, ki je  izjemno pomembna dežela, saj se je tu razvila prva slovanska državna tvorba Karantanija. Obiskali smo tudi Krko (Gurk), kjer so ohranjeni spomini na eno najbogatejših žensk 11. stoletja – Emo Krško, doma iz Pilštanja na Kozjanskem (sv. Hema).

Naslednja pot nas je vodila v Luče, ki so postale del mednarodne skupnosti »Gorniška vas« – turizem razvijajo na temeljih tradicije.

Novembrska ekskurzija je potekala tam, kjer se približata Pohorje in Dravsko polje – v Račah in Framu. Zaključili smo jo v Nebesih na Pohorju in martinovali.

Obiskali smo tudi moderno, tretje največje mesto. V Celju smo doživeli preplet antične in srednjeveške zgodovine. Ogledali smo si tudi zbirko svetovne popotnice, pisateljice, poliglotke Alme Karlin.

Na praznično druženje smo povabili g. Bojana Glavača, ki nam je predstavil pesniško zbirko Pesmi iz klobuka in Velenjske zgodbe 1, 2. Tudi s spretnimi čarovnijami nas je navdušil.

Od izliva do izvira reke Drete smo poimenovali ekskurzijo po Zadrečki dolini. Vedoželjno smo prisluhnili pevskemu zboru, folklorni skupini, zadrečkemu narečju, vodički v muzeju, duhovnikoma v župnijah, pod Menino pa nam je teknilo domače kosilo.

Slovenija je preprosto čudovita.”

Objavila: Zdenka Uršnik