Spoštovani člani UNI 3 Velenje!

Komisija za podelitev naziva častni član, članica UNI 3 v sestavi Ivo Likar, Alma Koren, Ciril Zdovc, Marija Skrt in Biserka Bajec Leskovar je na sestanku na sam Dan kulturnega praznika odločila, da se objavi razpis:

“Na podlagi 11. in 12. člena Statuta društva Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje (v nadaljevanju UNI 3) in pravilnika o podelitvi naziva častnega člana, članice UNI 3, objavljamo   R A Z P I S za podelitev naziva častni član, članica UNI3 Velenje za študijsko leto 2020/2021. Predlagajo se osebe, člani UNI 3, ki imajo izjemne, posebne zasluge za razvoj, delovanje, prepoznavnost in uspešnost UNI 3, kot društva. V izjemnih primerih je lahko ta naziv podeljen tudi drugemu občanu, ki ni član UNI 3, in sicer, kadar gre za izredne zasluge pri delovanju in razvoju društva. Prednost imajo člani ( tudi nekdanji) UNI  3 Velenje, ki so s svojim dolgoletnim PROSTOVOLJNIM delom doprinesli k napredku in prepoznavnosti UNI 3 Velenje ter za dobro njenih članov. Dolgoletni član UNI 3, prostovoljec UNI 3, izjemna oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj, delovanje, prepoznavnost in uspešnost UNI 3.

Pisne predloge kandidatov z obrazložitvijo sprejema Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje,Efenkova cesta 61, 3320 Velenje, Slovenija, z oznako »Častni član« do vključno 8. marca 2021.”

Podelitev naziva na Gradu Velenje, 16.09.2020. na prireditvi Grajsko druženje članov UNI 3

Kandidate za to študijsko leto, bo Komisija izbrala in predložila v potrditev upravnem odboru UNI 3 Velenje. Nato bo sledila podelitev naziva Častni član, članica UNI 3 Velenje na posebni literarno glasbeni prireditvi, ki bo konec maja-začetek junija oz. septembra na Gradu Velenje, v odvisnosti od epidemioloških razmer.

Objavila, 10.02.2021. Zdenka Uršnik