Bojan Krevh, diplomirani psiholog, član Upravnega odbora UNI 3 Velenje, zadolžen za področje koordinacije med mentorji in pozitivno naravnan bo v študijskem letu 2020/2021 mentor (prostovoljec) novega krožka Transakcijska analiza. 

V nadaljevanju je predstavljen 30 urni program izobraževanja:

Predpostavke transakcijske analize so:

  • Ljudje so OK
  • Vsak ima zmožnost razmišljanja
  • Ljudje odločajo o svoji usodi in te odločitve se lahko spreminjajo

Transakcijska analiza je spoznavanje lastne osebnosti, ki lahko privede do psihoterapije doseganja osebnostne rasti in sprememb. Je tudi teorija osebnosti in teorija komunikacije. Transakcijsko analizo lahko uporabljamo, kjer želimo razumeti človeka, komunikacijo in odnos med ljudmi. Uporabljamo jo lahko pri zdravljenju različnih psihičnih težav, v skupinah, kot tudi pri svetovanju in delu na področju izobraževanja. Delamo lahko posamezno, paru in v skupini. Cilj transakcijske analize je močnejša osebnost v vseh pogledih življenja.

Namen izobraževanja je za vse tiste, ki želite malo bolje spoznati sebe in ljudi okoli sebe. Spoznali boste mogoče nove vidike, kako priti do boljšega in mirnejšega življenja sam s sabo in v družbi. Kot teorija nam prikaže strukturo človeka. Pri tem se uporablja tri delni model imenovan ego stanja. Transakcijska analiza je uporabna povsod, kjer je potrebno razumevanje posameznika, odnosov in komunikacije.

Osnovno izobraževanje bo zajemalo 30 ur obravnavanja transakcijske analize skozi predavanja, delo v skupini in analiza lastnih izkustvenih  analiz. Srečevali se bomo enkrat tedensko v času, ki bo večini najbolj ustrezal. Za sodelovanje v skupini ne potrebujete nobenega posebnega predznanje, ker ste skozi svoje življenje vse to že pridobili. Bomo le poskušali pojasniti naše navade in delovanja skozi transakcijsko analizo.

Pri vodenju po tej poti vam bom pomagal jaz, Bojan Krevh, ki sem v svoji dosedanji življenjski poti doživljal vzpone in padce, a vedno sem se pobral. Kot moj osnovni poklic je bilo strojništvo, toda v želji proučevanja in analize sebe, sem in se še izobražujem na področju psihologije človeka. Želja me je pripeljala do študija psihologije, kar sem tudi končal in uradno postal diplomirani psiholog. To pove tudi, da se učimo do konca svojega življenja. Tako ali drugače. Za vse, ki se boste priključili na poti transakcijske analize, sem že sedaj vesel, da želite za sebe nekaj več.

Bojan Krevh je obenem študent krožka Pesništvo in recitiranje, ki ga vodi Nevenka Hvalec.

Objavila: Zdenka Uršnik, 06.08.2020.