Podelitev naziva častni član, članica UNI 3 Velenje 2022

Podelitev naziva častni član, članica UNI 3 Velenje 2022

Na podlagi 11. in 12. člena Statuta društva Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje (v nadaljevanju UNI 3) in pravilnika o podelitvi naziva častnega člana, članice UNI 3 z dne 27.05.2019 objavljamo R A Z P I S za podelitev naziva častnega člana, članice UNI 3 Velenje za leto 2022.

Predlagajo se osebe, člani UNI 3, ki imajo izjemne, posebne zasluge za razvoj, delovanje, popularizacijo, prepoznavnost in uspešnost UNI 3, kot društva. V izjemnih primerih je lahko ta naziv podeljen tudi drugemu občanu, ki ni član UNI 3, in sicer, kadar gre za izredne zasluge pri delovanju in razvoju društva. Prednost imajo člani (tudi nekdanji) UNI 3 Velenje, ki so s svojim dolgoletnim PROSTOVOLJNIM delom doprinesli k napredku in prepoznavnosti UNI 3 Velenje ter za dobro njenih članov. Dolgoletni član UNI 3, prostovoljec UNI 3, izjemna oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj, delovanje, prepoznavnost in uspešnost UNI 3.

Razpis se objavi in traja od 1.12.2022 do 31.12.2022.

Pisne predloge kandidatov z obrazložitvijo poslati na naslov Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Efenkova cesta 61, 3320 Velenje, z oznako »Častni član, članica« do vključno 30. decembra 2022.

X