V šolskem letu 2016/2017 smo organizirali na naši univerzi začetni krožek »OBDELAVA DIGITALNE  FOTOGRAFIJE«. Zbralo se nas je deset » študentov » pod vodstvom  mentorja g. Leopolda Kočevarja. Za delo v krožku je bil obvezen prenosni računalnik in seveda fotoaparat. Prvo uro je mentor instaliral  v naše računalnike program:   Ulead  Photo  Express  4, kar je bila osnova za  naše nadaljnje  delo.  Začetne težave smo reševali sproti že pri pouku, od doma pa s pomočjo Skypa in elektronske pošte. Že naslednji dan nam je mentor poslal zapisnik, kjer smo ponovno preverjali obdelano snov. Dobili smo tudi domačo nalogo, ki jo je bilo treba rešiti do naslednjega srečanja. Imeli smo odličnega mentorja, ki je razumel naše težave. Na vsako naše vprašanje  nam je prijazno in potrpežljivo odgovarjal. Za zaključek šolskega leta smo napravili vsak svojo sestavljeno fotografijo pod naslovom: » SREČUJEMO JIH, A JIH NE OPAZIMO » S to fotografijo  naj bi opozorili na posamezne stvari, ki se nahajajo v naši bližnji  okolici pa jih velikokrat  spregledamo, ker se nam zdi samo po sebi umevno, da so pač tam. Slike smo v povečanem formatu razstavili v avli  občinske stavbe v Velenju. Prijatelji in znanci, ki so si razstavo ogledali, so nas pohvalili in nam čestitali. To je bila najlepša nagrada za naše delo in trud. Veselimo se že nadaljevanja v naslednjem šolskem letu.

 

Zapisal: Ivo   Likar – član krožka

Objavila: Zdenka Uršnik