Back to Top

Vodstvo Društva

Univerzo za III. življenjsko obdobje – UTŽO Velenje od 22.02.2018. vodijo predsednica društva Zdenka Uršnik in upravni odbor, ki ima osem članov. Strokovni odbor sestavljajo predstavniki vsakega krožka – animatorji, ki tvorijo informacijsko povezavo med krožki in vodstvom.

Slika upravnega odbora UTŽO Velenje z Vido Šme z dne 06.11.2018.

Naloge članov upravnega odbora, ki so prostovoljci UTŽO Velenje so:

ČLAN ZADOLŽITVE
URŠNIK Zdenka, predsednica Koordinacija , Razvojne naloge
RAKUN Ljiljana, podpredsednica Stiki z okoljem
ROŽIČ Lucija Predsednica nadzornega odbora
BAJEC, LESKOVAR Biserka Sredini večeri
HRIBAR Nada Zdravstvo, sociala in sredini večeri
LESNIČAR Tanja Medgeneracijsko sodelovanje, internet
ZDOVC Ciril Promocije in informiranje – godba
SKRT Marija Promocija in informiranje, urejanje FB UNI 3
MEH, JERAJ Matejka Poslovni sekretar
HVALEC Nevenka   Povezovanje z okoljem, prireditve
Ostali člani projektnih skupin naloge
ŠME Vida, ŠKARJA Darja Strokovne ekskurzije
SKORNIŠEK Marija, KOREN Alma Gregorjevo
FUŽIR  Jelka Mentorstvo, sociala
 KUZMAN  Marija Jajčerija

STROKOVNI ODBOR UTŽO VELENJE  sestavljajo animatorji, prostovoljci:

Animator Krožek
ROŠKAR Bernarda Nemščina – govorna komunikacija
KOROŠEC Jože Nemščina – začetni
RAUTER Marija Pogovorna nemščina
PRELOG Milena Time for English,
VENIŠNIK Majda Pogovorna angleščina
JAN Emilija Angleški jezik I
LAH Darja Italijanski jezik
KOTNIK Vladimir Italijanski jezik – začetni
Tanja Lesničar  Pogovorna španščina
Tanja Lesničar  Španski jezik II
Bojan Uršnik Ruščina – začetni
BAJEC LESKOVAR Biserka Fotografski krožek
BELAK Mirjana Umetnostna zgodovina
ŽUNTER Dunja Slovenija, te poznam?
ŠINCEK Renata Kaligrafija
POKORNY Ana Marija Likovni krožek “Perspektiva”
KRIČEJ Alojz Godba veteranov UNI 3
ROZMAN  Marija Električne klaviature 
GORENC SKAZA Milena Brenkala
GERMAN Fanika,

BLAGOTINŠEK Veronika

Vokalna skupina “Lastovke”
KLANFER Jožica Citre “Marjanke”
SKRT Marija Rastline naredijo dan lepši
RAUTER Marija Sadjarstvo
KUZMAN Marija Zelenjavni vrt – Gartlc
LEKŠE  Jože Zgodovinsko etnološki krožek
KALIŠNIK Janko Dramatični krožek “Prijatelji”
ŠINCEK  Renata Klekljanje I
GRUBELNIK Janja
Šivanje in krojenje sreda
PEROVEC Andreja
Šivanje in krojenje četrtek
KOŠIR Alenka Šivanje in krojenje petek
RAKUN Lilijana Klekljanje Mozirje
ZAVERLA Jožica Klekljanje V
ZORENČ Monika Slovenske ljudske vezenine I “Spominčice”
MEH Nevenka Slovenske ljudske vezenine II “Spominčice”
GOŠNIK Nuša Bridge
JANEŽIČ Diana Sporazumevanje
 ŽUČKO Tončka Ohranjanje telesne zmogljivosti I
VERDEV Lojzka Ohranjanje telesne zmogljivosti II
CENTRIH Ana Marija Ohranjanje telesne zmogljivosti III
PODPEČAN Romana Ohranjanje telesne zmogljivosti IV
ČORKO Branka Ohranjanje gibčnosti I
ROVŠNIK  Jožica Ohranjanje gibčnosti I I
ZUPANC Darka Pohodništvo
PRELOG Milena Planinarjenje
JUG  Nina Joga skozi srce
ŠME Vida Či Gong I
KELC  Vesna Či Gong II
KELC  Vesna EFT – tehnike doseganja čustvene svobode
VALCL  Marjeta Umetnost življenja skozi duhovno rast

Posneto 03.04.2018.