Back to Top

Vodstvo Društva

Univerzo za III. življenjsko obdobje – UTŽO Velenje od 22.02.2018 vodijo predsednica društva Zdenka Uršnik in upravni odbor, ki šteje deset članov. Strokovni odbor sestavljajo predstavniki vsakega krožka – animatorji, ki tvorijo informacijsko povezavo med krožki in vodstvom.

Slika upravnega odbora UTŽO Velenje ob zaključku študijskega leta 2019/2020, z dne 22.6.2020.

Naloge članov upravnega odbora, ki so prostovoljci UTŽO Velenje so:

ČLAN ZADOLŽITVE
URŠNIK Zdenka, predsednica Koordinacija, Razvojne naloge
RAKUN Lilijana, podpredsednica Stiki z okoljem
MAZE Lucija Predsednica nadzornega odbora
ŠMARČAN Manja Projektni manager
KOZLEVČAR, BALAŽIC Mateja Poslovni sekretar
HRIBAR Nada Zdravstvo, sociala in Sredini večeri
BAJEC, LESKOVAR Biserka Sredini večeri
SKRT Marija Promocija in informiranje, urejanje Facebook strani UNI 3
ZDOVC Ciril Promocije in informiranje – Godba UNI 3
HVALEC Nevenka   Povezovanje z okoljem, prireditve
KREVH Bojan Usposabljanje mentorjev in animatorjev UNI 3
Ostali člani projektnih skupin naloge
ŠME Vida, RAKUN Lilijana Strokovne ekskurzije
SKORNIŠEK Marija, KOREN Alma Gregorjevo
FUŽIR  Jelka Mentorstvo, sociala
KUZMAN  Marija Jajčerija

STROKOVNI ODBOR UTŽO VELENJE  sestavljajo animatorji, prostovoljci:

Animator Krožek
ROŠKAR Bernarda Pogovorna nemščina VI. 
KOROŠEC Jože Nemščina – začetni
RAUTER Marija Pogovorna nemščina
PRELOG Milena Time for English,
VENIŠNIK Majda Pogovorna angleščina
JAN Emilija Angleški jezik I
LAH Darja Italijanski jezik
KOTNIK Vladimir Italijanski jezik – začetni
Tanja Lesničar  Pogovorna španščina
Tanja Lesničar  Španski jezik II
Bojan Uršnik Ruščina – začetni
BAJEC LESKOVAR Biserka Fotografski krožek
BELAK Mirjana Umetnostna zgodovina
ŽUNTER Dunja Slovenija, te poznam?
SOFTIČ Zdenka Kaligrafija
POKORNY Ana Marija Likovni krožek “Perspektiva”
JENKO Miro Godba veteranov UNI 3
ROZMAN  Marija Brenkala 
GORENC SKAZA Milena Električne klaviature
GERMAN Fanika, BLAGOTINŠEK Veronika  Vokalna skupina “Lastovke”
KLANFER Jožica Citre “Marjanke”
SKRT Marija Rastline naredijo dom lepši
RAUTER Marija Sadjarstvo
KUZMAN Marija Zelenjavni vrt – Gartlc
LEKŠE  Jože Zgodovinsko etnološki krožek
KALIŠNIK Janko Dramatični krožek “Prijatelji”
ZORENČ Monika Klekljanje I
GRUBELNIK Janja Šivanje in krojenje sreda
KOŠIR Alenka Šivanje in krojenje četrtek
KOŠIR Alenka Šivanje in krojenje petek
ZAVERLA Jožica Klekljanje V
ZORENČ Monika Slovenske ljudske vezenine I “Spominčice”
MEH Nevenka Slovenske ljudske vezenine II “Spominčice”
ŽUČKO Tončka Ohranjanje telesne zmogljivosti I
CENTRIH Ana Marija Ohranjanje telesne zmogljivosti II
PODPEČAN Romana Ohranjanje telesne zmogljivosti IV
ČORKO Branka Ohranjanje gibčnosti I
ROVŠNIK  Jožica Ohranjanje gibčnosti I I
ZUPANC Darka Pohodništvo
PRELOG Milena Planinarjenje
JUG  Nina Joga skozi srce
ŠME Vida Či Gong I
KELC  Vesna Či Gong II
MARICA Močilnik EFT – tehnike doseganja čustvene svobode
VALCL  Marjeta Umetnost življenja skozi duhovno rast
KOLŠEK Duška Recitiranje in pesništvo
ZORENČ Monika Učinkovita raba pametnih telefonov
URŠNIK Zdenka Nordijska hoja

Posneto 03.04.2018.