Back to Top

Vodstvo Društva

Andragoško društvo Univerzo za III. življenjsko obdobje Velenje je od 22.02.2018 vodila predsednica društva gospa Zdenka Uršnik in upravni odbor, ki je štel deset članov. Strokovni odbor sestavljajo predstavniki vsakega krožka – animatorji, ki tvorijo informacijsko povezavo med krožki in vodstvom.

V torek, 15. 2. 2022, je v skupščinski dvorani Mestne občine Velenje potekal volilni zbor članov Andragoškega društva Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje. Ena izmed točk dnevnega reda zbora je bila tudi: volitve v organe društva.

Člani zbora so soglasno podali razrešnico staremu predsedstvu društva, članom upravnega odbora in članicam nadzornega odbora. Sledile so volitve, na katerih so izvolili nove člane organov društva.

Dosedanjo predsednico društva, gospo Zdenko Uršnik, je zamenjal gospod Rajmund Valcl, ki bo društvo vodil v obdobju 2022–2026.

Fotografija upravnega odbora ob zaključku študijskega leta 2019/2020, z dne 22.6.2020.

Fotografija pred Mestno občino Velenje po zaključku volilnega zbora članov, z dne 15.2.2022.

Naloge članov upravnega odbora, ki so prostovoljci:

ČLAN ZADOLŽITVE
VALCL Rajmund, predsednik Koordinacija, Razvojne naloge
RAKUN Lilijana, podpredsednica Stiki z okoljem, Razvojne naloge
BERLOT Zdenka Predsednica nadzornega odbora
ŠMARČAN Manja Projektni manager
KOZLEVČAR BALAŽIC Mateja Poslovni sekretar
HRIBAR Nada Zdravstvo, sociala in Večeri z Uni 3
BAJEC LESKOVAR Biserka Računalniška IKT podpora in Večeri z Uni 3
SKRT Marija Promocija in informiranje, urejanje Facebook strani Uni 3
HVALEC Nevenka Področje kulture, povezovanje z okoljem, prireditve
KREVH Bojan Informiranje, koordinacija in izobraževanje mentorjev, animatorjev Uni 3
URŠNIK Bojan Informatika
OSTALI ČLANI PROJEKTNIH SKUPIN NALOGE
ŠME Vida, RAKUN Lilijana Strokovne ekskurzije
SKORNIŠEK Marija, KOREN Alma Gregorjevo
KUZMAN  Marija Šnitarija
BAJEC LESKOVAR Biserka, SKRT Marija, KOREN Alma, ZDOVC Ciril in LIKAR Ivo Komisija za podelitev naziva Častni član Uni 3

STROKOVNI ODBOR sestavljajo animatorji, prostovoljci:

ANIMATOR KROŽEK
ROŠKAR Bernarda Pogovorna nemščina VI. 
URŠNIK Bojan Nemščina – začetni
RAUTER Marija Pogovorna nemščina
BAJEC Leskovar Biserka Time for English,
VENIŠNIK Majda Pogovorna angleščina
JAN Emilija Francoski jezik
LAH Darja Italijanski jezik
KOTNIK Vladimir Italijanski jezik – začetni
KLEMENČIČ Mateja Pogovorna španščina in Španski jezik II
URŠNIK  Bojan Ruščina – začetni
ČAS Franc Fotografski krožek
BAJEC LESKOVAR Biserka Obdelava fotografije z OFFICE programi
BELAK Mirjana Umetnostna zgodovina
ŽUNTER Dunja Slovenija, te poznam?
SOFTIČ Zdenka Kaligrafija
POKORNY Ana Marija Likovni krožek “Perspektiva”
JENKO Miro Godba veteranov UNI 3
ROZMAN  Marija Brenkala 
GORENC SKAZA Milena Električne klaviature
GERMAN Fanika, BLAGOTINŠEK Veronika  Vokalna skupina “Lastovke”
KLANFER Jožica Citre “Marjanke”
MIJOČ  Nena Rastline naredijo dom lepši
RAUTER Marija Sadjarstvo
KUZMAN Marija Zelenjavni vrt – Gartlc
LEKŠE  Jože Zgodovinsko – etnološki krožek
KALIŠNIK Janko Dramatični krožek “Prijatelji”
ZORENČ Monika Klekljanje in SLO ljudske vezenine I
MEH Nevenka SLO ljudske vezenine II
KOŠIR  Alenka Šivanje in krojenje (tri skupine)
CENTRIH Ana Marija in PODPEČAN Romana Ohranjanje telesne zmogljivosti
DEBELJAK Marija Ohranjanje gibčnosti I
ROVŠNIK Jožica Ohranjanje gibčnosti  II
ZUPANC Darka Pohodništvo
PRELOG Milena Planinarjenje
URŠNIK Zdenka Joga skozi srce in Hatha joga
KELC Vesna  QI GONG I  in  II
MOČILNIK Marica EFT – tehnike doseganja čustvene svobode
URŠNIK Zdenka Nordijska hoja in plavanje
URŠNIK Zdenka Vesela gibalna ura
  Ples (2022/2023?)
VALCL  Marjeta Umetnost življenja skozi duhovno rast
OGRIZEK Stanka Recitiranje in pesništvo
BAJEC LESKOVAR Biserka  Fotografije in filmčki na pametnem telefonu;  SMS – PASS
  Družbeno omrežje FACEBOOK (2022/2023?)
BAJEC LESKOVAR Biserka  Spoznajmo aplikacije pametnega telefona ter delo z njimi
BAJEC LESKOVAR Biserka  Spoznajmo MS PowerPoint
BAJEC LESKOVAR Biserka  Windows 10 v kombinaciji s pametnim telefonom
PODLESNIK  Maksi Transakcijska analiza

Fotografija posneta z dne 3.4.2018.