Back to Top

Vizija Univerze

  • Podpora vseživljenjskemu učenju.
  • Vključiti starejše v družbo za sodelovanje v družbenem in ekonomskem razvoju skupnosti.
  • Spodbujati, razvijati, raziskovati in omogočiti izobraževanje za osebni razvoj, boljšanje socialnih vlog za prostovoljno sodelovanje v družbenem razvoju.
  • Izobraževanje približati potrebam, željam in strukturi starejših ljudi.
  • Vzpodbujati ustvarjalnost z novim znanjem, izdelkom, storitvijo ali javno predstavitvijo.
  • Raziskovati osebne in družbene posledice izobraževanja in vplivati na javnost o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja in razumevanja.

Vse generacije morajo dati svoj prispevek za učinkovito družbo. V sožitju generacij so skriti neizkoriščeni viri ustvarjalnega skupnega učenja, novih spoznanj, znanj, spretnosti in razumevanja. Človek najde pravo integracijo s socialnim okoljem le v delu. Zlasti v tretjem življenjskem obdobju je potreba predajanja življenjskih izkušenj mlajšim generacijam temeljna in kot taka bistven pogoj za kakovostno staranje.

Zato je pomembno, da se srečujemo, povezujemo, delimo skupna prepričanja in vrednote, se o njih pogovarjamo in jih spreminjamo. Vsi imamo potrebo, da se vključujemo v tista področja, ki so za nas pomembna. S tem oblikujemo svoj značaj, obzirnost, rahločutnost, človečnost in najpomembnejše – svojo srčno kulturo. V življenju želimo biti uspešni. Uspeh pa ni vedno vezan le na moč, ugled in obilje. Vključuje odnose, ki nas osrečujejo, veselje do dela, izražanje lastne ustvarjalnosti, družbene stike, prežete z obzirnostjo in spoštovanjem do ljudi, ter pripravljenost, da nekaj storimo za sočloveka. Vsi si želimo in potrebujemo iskrenih in zaupnih odnosov, medsebojnega spoštovanja in ustvarjalnega sodelovanja.

Izobraževalni program Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje prav zato oblikujemo po željah in potrebah udeležencev – študentov univerze.