Back to Top

Projekti, Glavne Dejavnosti In Dosežki

Evropski projekt Slovenska mreža izobraževanja starejših in medgeneracijskega sodelovanja.

Nastopamo kot partner v evropskem projektu Slovenska mreža izobraževanja starejših in medgeneracijskega sodelovanja, prijavitelja Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje Ljubljana, na Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014.

Projekt je sofinanciran iz Evropskih sredstev in poteka od avgusta 2014 do avgusta 2015. Namen projekta je poenotiti, povezati in izboljšati kakovost izobraževanja za starejše v mreži Univerz za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji ter metodo izobraževanja in povezovanja prenašati tudi na okoljske nevladne organizacije in se medgeneracijsko sodelovati.

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje in Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica sta partnerja v Evropskem projektu »Slovenska mreža organizacij izobraževanja starejših«, nosilca Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje Ljubljana. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

V študijskem letu 2020/2021 smo razpisali 55 krožkov, od tega 9 novih. Pri tem smo upoštevali želje naših cenjenih članov, ugotovljenih preko anketnega vprašalnika in neposredne komunikacije. Izdelali smo zgibanko, urnike s pogoji, ki bi naj veljali ob klasični izvedbi izobraževalnega programa ter jih objavili na spletni strani in FB UNI 3. V prvem tednu septembra smo imeli na sedežu Društva teden odprtih vrat, kjer smo delili zgibanke, urnike in informacije o krožkih, mentorjih in možnih lokacijah. Zaradi ponovitve epidemioloških ukrepov, smo izvajali določene krožke na daljavo (Zoom, Google Meet, elektronska pošta), uvedli smo vsebinsko aktualne in zanimive tedenske E Klepetalnice in E Večere z UNI 3. Pripravili smo in 03.11. objavili spletni vprašalnik (1KA) – Psihosocialni utrip članov UNI 3 – s ciljem ugotoviti pomen psihosocialnih dejavnikov pri aktivnih članih in njihov vpliv na počutje in vsakodnevno aktivnost ter ugotoviti potrebe na psihosocialnem področju, ki bi bile v pomoč starejši populaciji v lokalnem okolju.

Zelo smo ponosni, da so naše vezilje »Spominčice« pod mentorstvom Jožice Grobelnik v sodelovanju z društvom KUD Gambatte dale svoje izdelke – vezene in glinene torbice za virtualno razstavo pod imenom »Vezene in glinene torbice« na Velenjskem gradu. Klekljarska razstava »Pomladni dotik čipke«, je v mesecu marcu potekala v preddverju Knjižnice Velenje članic krožka Klekljanje, mentorice Tilke Kompare. V Galeriji Šoštanj so vezilje Spominčice skupaj z keramičarkami iz KUD Harmonija in KUD Gambatte sodelovale na razstavi “Velikonočne vezenine in okraski”. V avli Mestne občine Velenje so ob koncu študijskega leta razstavljali člani novega krožka Obdelava fotografije in uporaba v Office programih, ki ga je vodil mentor Leo Kočevar z osrednjo temo: drevesa, spomeniki in razglednica mojega kraja. V osrednjem razstavišču Knjižnice Velenje, so razstavljali člani Fotografskega krožka pod imenom »Od Blizu«, pod strokovnim vodstvom mentorja Roka Rakuna pod imenom. Razstava članic likovnega krožka Perspektiva pod imenom »Retrospektiva«, mentorice Danice Arzenšek, je bila na ogled v mesecu marcu in aprilu v Vili Bianca. Kaligrafska razstava članic krožka Kaligrafija, mentorice Marije Kranjc pod imenom »Pišemo z roko«, je bila na ogled v mesecu maju in juniju v atriju Velenjskega gradu.

Prireditve in dogodki v letu 2021 z dne 30.06.2021

V študijskem letu 2019/2020 se je 546 študentov – slušateljev izobraževalo v 47 krožkih, v katerih je poučevalo 36 mentorjev. Svoje pridobljeno znanje in izkušnje so lahko študentje predstavili na 25 javnih kulturnih prireditvah. Zaradi ukrepov preprečevanja okužbe s korona virusom so številne, skrbno načrtovanje tradicionalne prireditve, žal, bile odpovedane. Kljub omejitvam smo 91%-no izpeljali študijski program s podaljškom v jesenskem času do 16.10. Veliko smo delali na prepoznavnosti in promociji UNI 3. Objavljali na spletni strani in FB UNI 3 literarne in druge prispevke zelo aktivnih članov. Izvedli smo tudi Zbor članov na daljavo.

Realizirane prireditve in dogodki v letu 2020

Na osnovi javnih razpisov smo pridobili sredstva iz proračunov za izvajanje programov:

 • Mestna občina Velenje
  • Javni razpis za sofinanciranje letnega kulturnega projekta
  • Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa
 • Ministrstvo za javno upravo
  • Strateško partnerstvo Mreža 2019 -2021 sofinanciranje zaposlitve projektnega managerja za polovični delovni čas (20 ur tedensko)
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov in dejavnosti za odrasle
  • Ohranjanje statusa NVO v javnem interesu