Back to Top

Dokumenti In Obrazci

Članstvo

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje je prostovoljno in nepridobitno organizirano združenje, namenjeno predvsem izobraževanju starejših ljudi v tretjem in četrtem življenjskem obdobju.Pridružite sem nam tako, da izpolnite pristopno izjavo in jo prinesete k nam. Po plačilu članarine, boste dobili izkaznico in postali član našega društva.Pristopno izjavo lahko dobite:

 • Vpisnica in pristopna IZJAVA , kjer jo prenesete, natisnete in izpolnite (izpolnjeno prinesete v našo pisarno);
 • v naši pisarni. Kontaktne podatke in delovni čas najdete tukaj.

Obrazci za krožke in dejavnosti

Vpisnica za študijsko leto 2021/2022
Izobraževalni program – Urnik za št.leto 2021 2022 z dne 19.10.2021
Seznam udeležbe na krožku
Seznam članov krožka
Program dela krožka 2021/2022
Evidenca plačila članarin krožka
Obračun ur za mentorje
Poročilo o izvedbi izobraževalnega programa
Zaključno poročilo ob koncu študijskega leta

Poročila o delovanju

Poročilo o delovanju društva najdete tukaj.

Poslovnik kakovosti poslovanja

Poslovnik kakovosti poslovanja Andragoškega društva Univerze za III. življenjsko obdobje je sprejel Upravni odbor na svoji redni seji, dne 01.04.2014 in 4.11.2014 se uporablja ob statutu in pravilniki, potrebnimi za delovanje društva.

Pregledate in preberete ga lahko lahko tukaj, kjer najdete zadnjo verzijo.

Donacije

Vsak izmed nas, lahko 1 % svoje dohodnine nameni v dobrodelne namene. To dohodnino bi sicer pustili na državnem proračunu, zato je donacija brezplačna. Izbirate lahko med številnimi nevladnimi organizacijami, ki se trudimo izboljšati kakovost bivanja v naši državi. Veseli bomo, če boste vaš del dohodnine namenili nam, Univerzi za tretje življenjsko obdobje Velenje.

To storite tako, da  si prenesete ter natisnete obrazec, ki ga najdete na spletni strani FURSa, ga izpolnite ter podpišete in po navadni pošti pošljete na Davčni urad Velenje (Naslov: Davčni urad Velenje, p.p. 204, 3320 Velenje) ali pa preko eDavkov.
Naziv našega društva: Andragoško društvo – Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje
Davčna številka: 68132557
Iskreno vam bomo hvaležni za vsako donacijo!

DONATORJI

 • Mestna občina Velenje
 • Občina Šoštanj
 • Občina Šmartno ob Paki
 • Občina Mozirje
 • Gorenje Velenje
 • LIDL Slovenija

UPORABO UČNIH PROSTOROV IN PRIPOMOČKOV NAM OMOGOČAJO NASLEDNJE USTANOVE

 • Osnovna šola Antona Aškerca
 • Osnovna šola Gorica
 • Osnovna šola Gustava Šiliha
 • Osnovna šola Livada
 • Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda
 • Osnovna šola Šalek
 • Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega
 • Šolski center Velenje
 • Mestna četrt Levi breg – zahod
 • Medobčinska zveza prijateljev mladine
 • Mestna knjižnica Velenje
 • Galerija Velenje
 • Galerija Šoštanj
 • Galerija Mozirje
 • PUP – Podjetje za urejanje prostora Velenje
 • Rdeča dvorana (Bazen)
 • Zavod za turizem (Vila Bianca)
 • KS Stara Vas

Na osnovi javnih razpisov smo pridobili sredstva iz proračunov za izvajanje programov:

 • Mestna občina Velenje v letu 2021:  sofinanciranje kulturnega projekta, sofinanciranje športa, sofinanciranje dejavnosti UNI 3
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Sofinanciranje infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih
 • MOV: brezplačno koriščenje in sofinanciranje stroškov poslovnih prostorov za društveno dejavnost za obdobje 2018 – 2023
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: status NVO v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja (2021 in 2022)
 • Ministrstvo za javno upravo:  sofinanciranje konzorcija 5 partnerjev v projektu “MREŽA”.

 

STATUT  AD  UNI 3  VELENJE

STATUT