Pogoj za pridobivanje 0,5% dohodnine je, da ima nevladna organizacija (Društvo, zavod) status društva v javnem interesu.
UTŽO 3 VELENJE ima status društva v javnem interesu že od leta 2007, ki nam ga je dodelilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na podlagi Zakona o društvih. Zaradi spremembe Zakona o NO (nevladnih organizacijah) smo morali letos podati vlogo za ohranjanje statusa, kar nam je MIZŠ odobrilo 18.06.2019. in tako smo obnovili status društva v javnem interesu.
Statistike kažejo, da 90% zaposlenih, ki lahko ODLOČAJO komu bodo podarili 0,5% od svoje dohodnine, NE nameni nobeni nevladni organizaciji.
Če ima državljan Republike Slovenije, povprečno slovensko plačo, znaša znesek iz naslova 0,5% dohodnine med 8-9 eur. Vsak lahko vidi točen znesek v Odločbi za dohodnino, ki jo vsi zaposleni prejmejo vsako leto.
Za nevladne organizacije in tudi naše društvo, je to zelo pomemben vir prihodkov, ki so stalni in trajni, ker izjave večina ne spreminja vsako leto. Izjava velja do preklica, ki pa mora biti pisni in poslan na FURS (DURS).
Člani našega društva so večinoma upokojeni. Če bi vsak član, pridobil 1 zaposleno osebo, bi bil pridobljeni znesek kar konkreten (470 x 8 = 3.760 €).
Septembra 2019 smo iz proračuna RSLO prejeli 444,75 €, za kar se vsem najlepše zahvaljujemo in seveda priporočamo za naprej.
Tako pridobljena sredstva bi uporabili delno za kritje stroškov novih krožkov (razvoj) in krožkov s premajhnim številom udeležencev (ohranjanje tradicionalnih krožkov).

In kako to storite? Na UTŽO Velenje dvignete obrazec- ZAHTEVA za nemenitev dela dohodnine za donacije – , ga ispolnjenega in podpisanega prinesete nazaj. Če ste vešči računalnika in imate digitalno potrdilo, lahko dobite obrazec in ga oddate na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije (http://www.fu.gov.si/davki in druge dajatve/podrocja/dohodnina/letna odmera dohodnine/.

FURS upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do preklica ali do spremembe z novo zahtevo.

Sestavila: Zdenka Uršnik

Objavila: Tanja Lesničar