Back to Top

 
 

LOKACIJE IZOBRAŽEVANJ

 

Glasbena šola

Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega, Jenkova cesta 4, Velenje

 

Osnovna šola Livada

Osnovna šola Livada, Efenkova 60, Velenje

 

Osnovna šola MPT

Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Kidričeva cesta 21, Velenje

 
 

Osnovna šola Šalek

Osnovna šola Šalek, Šalek 87, Velenje

 

Osnovna šola Gorica

Osnovna šola Gorica, Goriška cesta 48, Velenje

 

Osnovna šola Antona Aškerca

Osnovna šola Antona Aškerca, Jenkova 2, Velenje

 
 

Vila Mojca - MZP

Medobčinska zveza prijateljev mladine, Aškerčeva cesta 21, Velenje

 

UNI3 - Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje

Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Efenkova cesta 61 (Stolpič B), Velenje

 

LU - Ljudska univerza Velenje

Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, Velenje

 
 

Center Nova

Avla Mestne knjižnice Velenje, Šaleška 21, Velenje

 

MC - Mladinski center Velenje

Mladinski center Velenje, Efenkova cesta 61A, Velenje

 

Mestna četrt Levi breg

Krajevna skupnost Levi breg, Foitova 2, Velenje

 
 

DU Mozirje

Društvo upokojencev Mozirje, Praprotnikova ulica 7, Velenje

 

ŠC Velenje

Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje (telovadnica)

 

PUP - Podjetje za urejanje prostora

PUP - Podjetje za urejanje prostora, Koroška cesta 40a, Velenje

 
 

Avtobusna postaja Velenje

Avtobusna postaja Velenje, Kopališka cesta 2a, Velenje

 

Rdeča dvorana

Rdeča dvorana, Šaleška cesta 3, Velenje