Back to Top

LOKACIJE IZOBRAŽEVANJ

Glasbena šola

Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega, Jenkova cesta 4, Velenje

Osnovna šola Livada

Osnovna šola Livada, Efenkova 60, Velenje

Osnovna šola MPT

Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Kidričeva cesta 21, Velenje

Osnovna šola Šalek

Osnovna šola Šalek, Šalek 87, Velenje

Osnovna šola Gorica

Osnovna šola Gorica, Goriška cesta 48, Velenje

Osnovna šola Antona Aškerca

Osnovna šola Antona Aškerca, Jenkova 2, Velenje

Vila Mojca - MZP

Medobčinska zveza prijateljev mladine, Cesta Boris Kraigherja 5, Velenje

UNI3 - Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje

Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Efenkova cesta 61 (Stolpič B), Velenje

LU - Ljudska univerza Velenje

Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, Velenje

Center Nova

Avla Mestne knjižnice Velenje, Šaleška 21, Velenje

MC - Mladinski center Velenje

Mladinski center Velenje, Efenkova cesta 61A, Velenje

Mestna četrt Levi breg

Krajevna skupnost Levi breg, Foitova 2, Velenje

DU Mozirje

Društvo upokojencev Mozirje, Praprotnikova ulica 7, Velenje

ŠC Velenje

Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje (telovadnica)

PUP - Podjetje za urejanje prostora

PUP - Podjetje za urejanje prostora, Koroška cesta 40a, Velenje

Avtobusna postaja Velenje

Avtobusna postaja Velenje, Kopališka cesta 2a, Velenje

Rdeča dvorana

Rdeča dvorana, Šaleška cesta 3, Velenje