Back to Top

Likovno Ustvarjanje

LIKOVNI KROŽEK
mentorica: Danica Arzenšek

Cilji programa so:

 • doživljanje umetniških stvaritev,
 • raziskovanje doživljanja,
 • obvladovanje likovnega jezika,
 • razvijanje interesa za potrebe po doživljanju umetniških del,
 • razvijanje sposobnosti za raziskovanje in ustvarjanje s črto, barvo, gmoto,
 • omogočiti in vzpodbujati ustvarjalnost delavnic, prezentacija njihovih likovnih del javnosti in postopno obvladovanje likovnega jezika.

Teme programa so:

 • risanje (izražanje s črto in piko, risanje v naravi, po domišljiji, poznavanje perspektive),
 • slikanje,
 • uporaba različnih tehnik, materialov in orodij,
 • slikanje po naravi in domišljiji,
 • grafika (spoznavanje in uporaba različnih grafičnih tehnik s področja visokega, globokega in ploskega tiska).

 

KALIGRAFIJA
mentorica: Marija Kranjc

Kaligrafija je lepo pisanje na roko z uporabo kovinskega peresa, ki ga namakamo v črnilo. Pišemo lahko v različnih pisavah: gotoci teksturi, gotici frakturi, italiki, karolinški minuskuli, copperplatu…Že v srednjem veku so grajski pisarji zapisovali pomembna sporočila, odloke in druge listine ali pa prepisovali posvetna in leposlovna besedila. To je bil zelo čislan poklic, ki so ga opravljali redki izbranci.

V dobi računalniških izpisov je ročno pisanje odrinjeno v ozadje, a z veliko truda in srčnostjo lepo napisano voščilo, pohvala ali samo kratka misel razveseli vsakega prejemnika. Kaligrafije ali lepopisja se lahko nauči vsak, potrebni sta le volja in vztrajnost. In obilo volje in vztrajnosti so imele »študentke« v krožku, saj so se prav vse naučile pisati v pisavi gotica tekstura ali copperplate. Zadovoljne s svojimi izdelki, so le-te postavile na ogled v avli OŠ Antona Aškerca in požele veliko pohval in občudovanja.

Marija Krajnc, mentorica

Pisava gotica tekstura