Back to Top

Geografija In Zgodovina

GEOGRAFIJA

Mentor: Branka Mestnik

Naši cilji so:

  • spoznavati naravno–geografske in kulturno-zgodovinske značilnosti Slovenije in domače pokrajine
  • razvijati orientacijo na ekskurzijah in pri terenskem delu
  • doživeti naravno in kulturno dediščino
  • razvijati, ohranjati čut raziskovanja, zbiranja, druženja, opazovanja
  • organizacija izleta »gremo tja od koder sem doma/moja prva služba«…

UMETNOSTNA ZGODOVINA

Mentor: Tatjana Vidmar

Naši cilji so:

  • razumevanje umetnostne zgodovine kot humanistične vede
  • razumevanje vloge umetnostne zgodovine pri oblikovanje celovitega kulturnega obzorja
  • zavest o pomenu likovne umetnosti z drugimi področji umetniške ustvarjalnosti in humanističnimi vedami
  • poznavanje pojma umetnost in likovna umetnost, zavest o njenem širšem družbenem pomenu