Back to Top

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM – URNIK  ZA  ŠTUDIJSKO  LETO 2020/2021

 

1. TUJI JEZIKI

Datum 2020 Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov odstopanje(…) Lokacija izobraževanja
05.10. PO 17.30 RUSKI JEZIK Lilijana Kadirova 30 46/11 (58/9) UNI 3
06.10. TO 7.30 POGOVORNA NEMŠČINA IV Marija Klemenšek 30 46/11 Glasbena šola
06.10. TO 10.00 ITALIJANSKI JEZIK  III Neva Trampuš 40 56/12 (84/8) Glasbena šola
29.09. TO 16.15 POGOVORNA ANGLEŠČINA Ana Velički 40 56/12 OŠ MPT
29.09. TO 17.15 TIME FOR ENGLISH (III) Ana Velički 50 66/13 OŠ MPT
07.10. SR 8.30 ANGLEŠKI JEZIK  II Fanika Sagmeister 30 46/12 (52/10) UNI 3
07.10. SR 16.30 ŠPANSKI JEZIK   Špela Hrastnik 20 60/8-9 OŠ Šalek – učilnica za angleški jezik
07.10. SR ŠPANSKI JEZIK – višja stopnja Špela Hrastnik 20
07.10. SR 9.30 NEMŠKI JEZIK III Manca Potočnik 40 56/12 LU Velenje
07.10. SR 10.00 ITALIJANSKI  JEZIK  II Neva Trampuš 40 56/12 (84/8) Glasbena šola
01.10. ČE 17.00  8.00 ZAČETNA FRANCOŠČINA I Nataša Marhat 50 66 UNI 3*
06.10.     ZAČETNA NEMŠČINA   30 46 **

*Ko bo mentorica delala v popoldanskem času bo izobraževanje potekalo zjutraj, o čemer pravočasno obvestimo pred 01.10.2020.

** Ura začetka ni opredeljena.

 

2. RAČUNALNIŠTVO

Datum 2020 Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
29.09. TO 9.00 FOTOGRAFSKI KROŽEK Rok Rakun 50 66/9 UNI 3 *
13.10. TO 9.00 OBDELAVA FOTOGRAFIJ Z WINDOWS 10 IN OFFICE PROG. Leopold Kočevar 30 23 KS Stara Vas
06.10. TO 14.00 UČINKOVITA RABA PAMETNEGA TELEFONA – ZAČETNI Andrej Slonjšak 20 50/10 OŠ A.AŠKERCA
07.10. SR 11.30 UČINKOVITA RABA PAMETNEGA TELEFONA – NADALJEVALNI Andrej Slonjšak 20 62,50/8 UNI 3

*Vsak prvi torek v mesecu ob 11. uri.

 

3. LIKOVNO USTVARJANJE

Datum 2020 Dan Ura KrožekŠtudijska skupina  Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov odstopanje(…) Lokacija izobraževanja
06.10. TO 15.00 LIKOVNI KROŽEK Danica Arzenšek 40 56/12 OŠ GORICA
06.10. TO 16.00 KALIGRAFIJA Marija Kranjc 30 46/11 (52/10) Vila Rožle

 

4. GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA

Datum 2020 Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
  PO 10.00 ZGODOVINSKO ETNOLOŠKI Damjan Kljajič 30 DOGOVOR Z MENTORJEM Grad Velenje
15.09. TO 10.00 UMETNOSTNA  ZGODOVINA Tatjana Vidmar 30 46/11 Šoštanj, Glavni trg
21.09. PO 10.30 SLOVENIJA, TE POZNAM ? Branka Mestnik 30 46/11 AP VELENJE

 

5. GLASBENO USTVARJANJE

Datum 2020 Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov odstopanje(…) Lokacija izobraževanja
31.08. PO 9.30 GODBA VETERANOV Tanja Petrej 100 Proračun MOV Glasbena šola
05.10. PO 11.30 BRENKALA Gorazd Planko 30 60/5 UNI 3
05.10. PO 13.00 ELEKTRIČNE KLAVIATURE Frenk Kadliček 30 90/5 UNI 3
09.10. PE 8.00 VOKALNA SKUPINA Tadeja Cigale 150 66/23 UNI 3
02.10. PE 10.30 CITRE Irena Tepej 30 46/11 (66/7) UNI 3

 

6. HORTIKULTURA

Datum 2020 Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
  ČE 15.00 RASTLINE  NAREDIJO  DOM LEPŠI Simon Ogrizek 30 46/11 PUP Velenje *
08.10. ČE 15.30 SADJARSTVO Gašper Kokot 30 46/11 UNI 3 **
01.09. TO 17.00 URBANI  SPREHODI – DREVESA Nataša Dolejši 32 46/11 UNI 3 ***
  PE 10.00 ZELENJAVNI VRT – GARTLC Marija Kuzman 30 Raziskovalni krožek na Grilovi UNI 3 ****

*Mozirski gaj, dvorec Gutenbuchel, …v skladu s sezono. Dan in čas izobraževanja po dogovoru z mentorjem.

** Krožek sezonske narave.

*** Kombinacija učilnica in teren .

**** Vabljeni k sodelovanju in pomoči pri urejanju zelenjavnega vrta.

 

7. ROČNA DELA

Datum 2020 Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
21.09. PO 9.00 KLEKLJANJE  I Tilka Kompare 30 ali 40 46/11 ali 56/12 UNI 3
07.10. SR 14.00 SLO LJUDSKE VEZENINE  I Jožica Grobelnik 40 56/12 UNI 3
07.10. SR 16.00 SLO LJUDSKE VEZENINE  II Jožica Grobelnik 40 56/12 UNI 3
  SR 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE  – Sreda Alenka Košir 50 108/7 ŠC Velenje
  ČE 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE  – Četrtek Alenka Košir 50 108/7 ŠC Velenje

 

8. SPLOŠNE DEJAVNOSTI

Datum 2020 Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
06.10. TO 8.00 DRAMATIČNI KROŽEK  Karli  Čretnik 30 Dogovor z mentorjem MČ Levi breg-zahod
01.10. ČE 9.30 RECITIRANJE, PESNIŠTVO Nevenka Hvalec 30 23 UNI 3
01.10. ČE 11.30 TRANSAKCIJSKA ANALIZA Bojan Krevh 30 23 UNI 3
02.10. PE 11.00 UMETNOST ŽIVLJENJA SKOZI DUH.RAST Maja R. Mrevlje 30 90/5 LU Velenje 

 

9. SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE

Datum 2020 Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
21.09. PO 9.00 NORDIJSKA HOJA Janez Poles 30 23 Velenjsko jezero
05.10. PO 19.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI III Lucija Maglica 30 46/11 OŠ Šalek
28.9. PO 18.00 EFT – TEHNIKE DOSEGANJA ČUSTVENE SVOBODE Adil Huselja 30 46/11 OŠ Šalek
Datum 2020 Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
06.10. TO 17.00 OHRANJANJE GIBČNOSTI  I Irena Menih 27 54/25 OŠ Gorica
06.10. TO 18.00 OHRANJANJE GIBČNOSTI  II Irena Menih 27   OŠ Gorica
09.09. SR 18.00 ČI GONG  I Adil Huselja 30 46/11 OŠ A. Aškerca
09.09. SR 19.00 ČI GONG  II Adil Huselja 30 46/11 OŠ A. Aškerca
16.09. SR 16.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  I Irena Jurić 30 50/14 OŠ Livada 
16.09. SR 17.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  II Irena Jurić 30 50/14 OŠ Livada 
30.09. SR 10.00 JOGA SKOZI SRCE Matej Cvikl 30 46/24 Grad Velenje-Park
08.10. ČE 8.00 POHODNIŠTVO   Marija Kuzman 40 40/16 AP Velenje *
01.10. ČE 8.00 PLANINARJENJE Anka Pugelj 70 40/27 AP Velenje*
10.09. ČE 9.00 VESELA GIBALNA URA = RAZGIBAJMO TELO ZA AKTIVNA SREBRNA LETA Lucija Maglica 30 46/11 Grad Velenje-Park
01.10. ČE 17.30 HATHA JOGA Ana Penšek 40 60/10 OŠ A.Aškerca
07.10. SR 15.00 KULINARIČNO USTVARJANJE Z ANDREJEM Andrej Slonjšak 20 50/10 OŠ MPT
05.10. PO 14.00 PEKA PECIVA Gorazd Planko 30 50/6 OŠ MPT

* Obvezno članstvo v Planinsko društvo; 

Joga skozi srce in Vesela gibalna ura bi se naj izvajale v Rdeči dvorani, ki še ni dokončno potrdila lokacije, zato so prvo in nadaljnja srečanja ob suhem vremenu predvidena na prostem v Grajskem parku.

 

Vsi novi člani podpišejo Vpisnico s pristopno izjavo, sestavljeno v skladu z določili nove Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov.

Prijave članov, ki ste že obiskovali krožke, sprejema animator na prvem srečanju krožka. Novi člani se prijavite na sedežu UNI 3, v septembru od ponedeljka do četrtka od 8. do 12. ure. Letna članarina  znaša 15,00 € in se poravna na sedežu ob vpisu ali animatorju, najkasneje do 31.10. Prispevki za krožek se lahko plačajo na sedežu  ali animatorjem v enkratnem znesku ali v dveh obrokih in sicer prvi zapade konec novembra, drugi pa konec decembra. Člani v starostni skupini 80 in več so oproščeni plačila 50 % prispevka za en krožek. Članarino in prispevke za krožek lahko tudi poravnate na TRR AD UNI 3 Velenje v skladu z navodili, ki so objavljeni na spletni strani UNI 3.

 

Navodila za elektronsko plačevanje

 

LOKACIJE

UNI 3: Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje,  Efenkova cesta 61 (stolpič B- za čistilnico Rok), Velenje

OŠ MPT: Osnovna šola Miha Pintarja Toleda, Kidričeva cesta 21, Velenje

OŠ ŠALEK: Osnovna šola Šalek, Šalek 87, Velenje

OŠ ANTONA AŠKERCA: Osnovna šola Antona Aškerca, Jenkova cesta 2, Velenje

OŠ LIVADA: Osnovna šola Livada, Efenkova cesta 60, Velenje

OŠ GORICA: Osnovna šola Gorica, Goriška cesta 48, Velenje

ŠC VELENJE: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, stolpič C

VILA ROŽLE: Medobčinska zveza prijateljev mladine, Sončni park, Velenje

GLASBENA ŠOLA: Glasbena šola Fran Korun Koželjski, Jenkova cesta 4 (prva učilnica v pritličju levo), Velenje

LU VELENJE: Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, Velenje

GRAD VELENJE: Ljubljanska cesta 54, Velenje

RDEČA DVORANA: Balkon – jug;  Šaleška cesta 3, Velenje

PUP VELENJE: Podjetje za urejanje prostora,  Koroška 40a, Velenje

DU MOZIRJE: Društvo upokojencev Mozirje, Praprotnikova ulica 7, Mozirje

AVTOBUSNA POSTAJA: Avtobusna postaja Velenje, Kopališka cesta, Velenje

MČ LEVI BREG-ZAHOD: Mestna četrt Levi breg – zahod, Foitova cesta 2, Velenje

KNJIŽNICA VELENJE: Šaleška cesta 21, Velenje

CENTER NOVA: Šaleška cesta 21, Velenje

KS STARA VAS: Koroška cesta 40 b, Velenje

VELENJSKO JEZER0: Škalsko jezero – zbor na parkirišču pred letnim kinom