Back to Top

Izobraževanja

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM – URNIK  ZA  ŠTUDIJSKO  LETO 2019/2020

 

1. TUJI JEZIKI

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov odstopanje(…) Lokacija izobraževanja
1 PO 15.00 TIME FOR ENGLISH Magda Žist 50 66/13 OŠ MPT
2 PO 17.00 RUSKI JEZIK Lilijana Kadirova 30 46/11 (58/9) UNI 3
3 PO 7.30 POGOVORNA NEMŠČINA IV Marija Klemenšek 30 46/11 Glasbena šola
4 TO 10.00 ITALIJANSKI JEZIK  III Neva Trampuš 40 56/12 (84/8) Glasbena šola
5 TO 17.00 POGOVORNA ANGLEŠČINA Manca Potočnik 40 56/12 OŠ MPT
6 SR 10.00 ANGLEŠKI JEZIK  I Fanika Sagmeister 30 46/12 (52/10) UNI 3
7 SR 15.00 ŠPANSKI JEZIK   Špela Hrastnik 20 60/8-9 OŠ Šalek
8 SR 16.00 ŠPANSKI JEZIK – višja stopnja Špela Hrastnik 20 OŠ Šalek
9 SR 9.30 NEMŠKI JEZIK Manca Potočnik 40 56/12 LU Velenje
10 SR 10.00 ITALIJANSKI  JEZIK  II Neva Trampuš 40 56/12 (84/8) Glasbena šola

 

2. RAČUNALNIŠTVO

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
11 TO 9.00 FOTOGRAFSKI KROŽEK Rok Rakun 50 66/9 UNI 3 *

*Vsak prvi torek v mesecu ob 11.00

 

3. LIKOVNO USTVARJANJE

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina  Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov odstopanje(…) Lokacija izobraževanja
12 TO 9.00 LIKOVNI KROŽEK Danica Arzenšek 40 56/12 Vila Rožle
13 TO 17.00 KALIGRAFIJA Marija Kranjc 30 46/11 (52/10) Vila Rožle

 

4. GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
14 PO 10.00 ZGODOVINSKO ETNOLOŠKI Damjan Kljajič 30 DOGOVOR Z MENTORJEM Grad Velenje
15 TO 10.00 UMETNOSTNA  ZGODOVINA Tatjana Vidmar 30 46/11 Center Nova
16 PO 11.00 SLOVENIJA, TE POZNAM ? Branka Mestnik 30 46/11 AP VELENJE

 

5. GLASBENO USTVARJANJE

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov odstopanje(…) Lokacija izobraževanja
17 PO 11.30 BRENKALA Gorazd Planko 30 60/5 UNI 3
18 PO 13.00 ELEKTRIČNE KLAVIATURE Frenk Kadliček 30 120/4 (150/3) UNI 3
19 TO 17.00 GODBA VETERANOV Aljoša Pavlinc 100 Proračun MOV Glasbena šola
20 PE   8.00 VOKALNA SKUPINA Tadeja Cigale 150 66/23 UNI 3
21 PE 10.30 CITRE Irena Tepej 30 46/11 (66/7) UNI 3

 

6. HORTIKULTURA

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
22 ČE 15.00 RASTLINE  NAREDIJO  DAN LEPŠI Simon Ogrizek 30 46/11 PUP Velenje *
23 ČE 15.30 SADJARSTVO Gašper Kokot 30 46/11 UNI 3
24 PE 10.00 ZELENJAVNI VRT – GARTLC Marija Kuzman 30 Raziskovalni krožek na Grilovi UNI 3

*Vsak drugi četrtek v mesecu

 

7. ROČNA DELA

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
25 PO 8.00 KLEKLJANJE  I Tilka Kompare 30 ali 40 52/10 ali 62/10 UNI 3
26 TO 14.30 KLEKLJANJE II Tilka Kompare 30 ali 40 52/10 ali 62/10 UNI 3
27 SR 14.00 SLO LJUDSKE VEZENINE  I Jožica Grobelnik 40 56/12 UNI 3
28 SR 16.00 SLO LJUDSKE VEZENINE  II Jožica Grobelnik 40 56/12 UNI 3
29 SR 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE Alenka Košir 50 108/7 ŠC Velenje
30 ČE 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE Alenka Košir 50 108/7 ŠC Velenje
31 PE 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE Alenka Košir 50 108/7 ŠC Velenje

 

8. SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
32 PO 19.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI IV Martina Jan 30 46/11 OŠ Šalek
33 PO 18.00 EFT – TEHNIKE DOSEGANJA ČUSTVENE SVOBODE Adil Huselja 30 46/11 OŠ Šalek
34 TO 17.00 OHRANJANJE GIBČNOSTI  I Irena Menih 30 60/12 OŠ Gorica
35 TO 18.00 OHRANJANJE GIBČNOSTI  II Irena Menih 30 60/12 OŠ Gorica
Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
36 SR 18.00 ČI GONG  I Adil Huselja 30 46/11 ŠC Velenje
37 SR 19.00 ČI GONG  II Adil Huselja 30 46/11 ŠC Velenje
38 SR 16.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  I Irena Jurič 30 58/11 OŠ Livada 
39 SR 17.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  II Irena Jurič 30 58/11 OŠ Livada 
40 SR 18.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  III Irena Jurič 30 58/11 OŠ Livada 
41 SR 10.00 JOGA SKOZI SRCE Matej Cvikl 30 46/24 Rdeča dvorana
42 ČE   8.00 POHODNIŠTVO   Marija Kuzman 40 36/20 AP Velenje *
43 ČE 8.00 PLANINARJENJE Anka Pugelj 40 36/20 AP Velenje*
44 ČE 9.00 RAZGIBAJMO TELO ZA AKTIVNA SREBRNA LETA Lucija Maglica 30 46/11 Rdeča dvorana

* Obvezno članstvo v Planinsko društvo; 

9. SPLOŠNE DEJAVNOSTI

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število izobraž.ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
45 PO 10.00 VEDSKA MATEMATIKA Frenk Kadliček 30 46/11 UNI 3
46 TO   8.00 DRAMATIČNI KROŽEK  Karli  Čretnik 30 Dogovor z mentorjem MČ Levi breg-zahod
47 TO 16.00 BRIDGE Nuša Gošnik 30 46/11 OŠ Gustav Šilih
48 ČE 9.00 RECITIRANJE, PESNIŠTVO Nevenka Hvalec 20 23 UNI 3 *
49 ČE 10.30 SPORAZUMEVANJE Diana Janežič 30 46/11 UNI 3
50 PE 11.00 UMETNOST ŽIVLJENJA SKOZI DUH.RAST Maja R. Mrevlje 30 80/6 LU Velenje 

*Srečanje na 14 dni v dogovoru z mentorico

 

Vsi člani bi naj podpisali Vpisnico s pristopno izjavo, sestavljeno v skladu z določili nove Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov.

Prijave članov, ki ste že obiskovali krožke, sprejema animator na prvem srečanju krožka. Novi člani se prijavite na sedežu UNI 3, v septembru od ponedeljka do četrtka od 8. do 12. ure. Letna članarina  znaša 15,00 € in se poravna na sedežu ob vpisu ali animatorju, najkasneje do 31.10. Prispevki za krožek se lahko plačajo na sedežu  ali animatorjem v enkratnem znesku ali v dveh obrokih in sicer prvi zapade konec novembra, drugi pa konec decembra. Člani v starostni skupini 80 in več so oproščeni plačila 50 % prispevka za en krožek.

 

LOKACIJE

UNI 3: Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje,  Efenkova cesta 61 (stolpič B- za čistilnico Rok), Velenje

OŠ MPT: Osnovna šola Miha Pintarja Toleda, Kidričeva cesta 21, Velenje

OŠ ŠALEK: Osnovna šola Šalek, Šalek 87, Velenje

OŠ ANTONA AŠKERCA: Osnovna šola Antona Aškerca, Jenkova cesta 2, Velenje

OŠ LIVADA: Osnovna šola Livada, Efenkova cesta 60, Velenje

OŠ GORICA: Osnovna šola Gorica, Goriška cesta 48, Velenje

ŠC VELENJE: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, stolpič C

VILA ROŽLE: Medobčinska zveza prijateljev mladine, Sončni park, Velenje

GLASBENA ŠOLA: Glasbena šola Fran Korun Koželjski, Jenkova cesta 4 (prva učilnica v pritličju levo), Velenje

LU VELENJE: Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, Velenje

GRAD VELENJE: Ljubljanska cesta 54, Velenje

RDEČA DVORANA: Balkon – jug;  Šaleška cesta 3, Velenje

PUP VELENJE: Podjetje za urejanje prostora,  Koroška 40a, Velenje

DU MOZIRJE: Društvo upokojencev Mozirje, Praprotnikova ulica 7, Mozirje

AVTOBUSNA POSTAJA: Avtobusna postaja Velenje, Kopališka cesta, Velenje

MČ LEVI BREG-ZAHOD: Mestna četrt Levi breg – zahod, Foitova cesta 2, Velenje