Back to Top

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM – URNIK  ZA  ŠTUDIJSKO  LETO 2020/2021

 

 1.  TUJI JEZIKI

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov odstopanje(…) Lokacija izobraževanja
1 PO 17.30 RUSKI JEZIK Lilijana Kadirova 30 46/11 (58/9) UNI 3
2 TO 7.30 POGOVORNA NEMŠČINA IV Marija Klemenšek 30 46/11 Glasbena šola
3 TO 10.00 ITALIJANSKI JEZIK  III Neva Trampuš 40 56/12 (84/8) Glasbena šola
4 TO 16.00 POGOVORNA ANGLEŠČINA Ana Velički 40 56/12 OŠ MPT *
5 TO 17.00 TIME FOR ENGLISH (III) Ana Velički 50 66/13 OŠ MPT *
6 SR 8.30 ANGLEŠKI JEZIK  II Fanika Sagmeister 30 46/12 (52/10) UNI 3
7 SR 15.00 ŠPANSKI JEZIK   Špela Hrastnik 20 60/8-9 OŠ Šalek
8 SR 16.00 ŠPANSKI JEZIK – višja stopnja Špela Hrastnik 20 OŠ Šalek
9 SR 9.30 NEMŠKI JEZIK III Manca Potočnik 40 56/12 LU Velenje
10 SR 10.00 ITALIJANSKI  JEZIK  II Neva Trampuš 40 56/12 (84/8) Glasbena šola
11 ČE 17.00  8.00 ZAČETNA FRANCOŠČINA I Nataša Marhat 50 66 UNI 3**
12     ZAČETNA NEMŠČINA Iščemo mentorja 30 46 ***

*lahko se spremeni dan v tednu in ura pričetka izobraževanja odvisno od urnika mentorice

**ko bo mentorica delala v popoldanskem času bo izobraževanje potekalo zjutraj

*** lokacija in termin bosta opredeljeni, ko izberemo mentorja

 

2. RAČUNALNIŠTVO

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
13 TO 9.00 FOTOGRAFSKI KROŽEK Rok Rakun 50 66/9 UNI 3 *
14 TO 9.00 OBDELAVA FOTOGRAFIJ Z WINDOWS 10 IN OFFICE PROG. Leopold Kočevar 30 23 KS Stara Vas
15 TO 14.00 UČINKOVITA RABA PAMETNEGA TELEFONA – ZAČETNI Andrej Slonjšak 20 50/10 OŠ A.AŠKERCA
16 SR 11.30 UČINKOVITA RABA PAMETNEGA TELEFONA – NADALJEVALNI Andrej Slonjšak 20 62,50/8 UNI 3

*vsak prvi torek v mesecu ob 11 uri

 

 3. LIKOVNO USTVARJANJE

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina  Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov odstopanje(…) Lokacija izobraževanja
17 TO 15.00 LIKOVNI KROŽEK Danica Arzenšek 40 56/12 OŠ GORICA*
18 TO 17.00 KALIGRAFIJA Marija Kranjc 30 46/11 (52/10) Vila Rožle

*dan v tednu in ura pričetka sta odvisna od urnika mentorice v OŠ Gorica

 

4. GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
19 PO 10.00 ZGODOVINSKO ETNOLOŠKI Damjan Kljajič 30 DOGOVOR Z MENTORJEM Grad Velenje
Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
20 TO 10.00 UMETNOSTNA  ZGODOVINA Tatjana Vidmar 30 46/11 Center Nova
21 PO 11.00 SLOVENIJA, TE POZNAM ? Branka Mestnik 30 46/11 AP VELENJE

 

5. GLASBENO USTVARJANJE

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov odstopanje(…) Lokacija izobraževanja
22 PO 9.30 GODBA VETERANOV Tanja Petrej 100 Proračun MOV Glasbena šola
23 PO 11.30 BRENKALA Gorazd Planko 30 60/5 UNI 3
24 PO 13.00 ELEKTRIČNE KLAVIATURE Frenk Kadliček 30 90/5 UNI 3
25 PE   8.00 VOKALNA SKUPINA Tadeja Cigale 150 66/23 UNI 3
26 PE 10.30 CITRE Irena Tepej 30 46/11 (66/7) UNI 3

 

6. HORTIKULTURA

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
27 ČE 15.00 RASTLINE  NAREDIJO  DOM LEPŠI Simon Ogrizek 30 46/11 PUP Velenje *
28 ČE 15.30 SADJARSTVO Gašper Kokot 30 46/11 UNI 3 **
29 TO 17.00 URBANI  SPREHODI – DREVESA Nataša Dolejši 32 46/11 UNI 3 ***
30 PE 10.00 ZELENJAVNI VRT – GARTLC Marija Kuzman 30 Raziskovalni krožek na Grilovi UNI 3

*Mozirski gaj, dvorec Gutenbuchel….v skladu s sezono. Dan in čas izobraževanja po dogovoru z mentorjem.

** krožek sezonske narave

*** kombinacija učilnica in teren

 

7. ROČNA DELA

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
31 PO 8.00 KLEKLJANJE  I Tilka Kompare 30 ali 40 52/10 ali 62/10 UNI 3
32 SR 14.00 SLO LJUDSKE VEZENINE  I Jožica Grobelnik 40 56/12 UNI 3
33 SR 16.00 SLO LJUDSKE VEZENINE  II Jožica Grobelnik 40 56/12 UNI 3
34 SR 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE  – SREDA Alenka Košir 50 108/7 ŠC Velenje
35 ČE 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE – ČETRTEK Alenka Košir 50 108/7 ŠC Velenje

 

8. SPLOŠNE DEJAVNOSTI

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število izobraž.ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
36 TO   8.00 DRAMATIČNI KROŽEK  Karli  Čretnik 30 Dogovor z mentorjem MČ Levi breg-zahod
37 ČE 9.30 RECITIRANJE, PESNIŠTVO Nevenka Hvalec 30 23 UNI 3
38 ČE 11.30 TRANSAKCIJSKA ANALIZA Bojan Krevh 30 23 UNI 3
39 PE 11.00 UMETNOST ŽIVLJENJA SKOZI DUH.RAST Maja R. Mrevlje 30 90/5 LU Velenje 

 

9. SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
40 PO 9.00 NORDIJSKA HOJA Janez Poles 30 23 Velenjsko jezero
41 PO 19.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI III Lucija Maglica 30 46/11 OŠ Šalek
42 PO 18.00 EFT – TEHNIKE DOSEGANJA ČUSTVENE SVOBODE Adil Huselja 30 46/11 OŠ Šalek
43 TO 17.00 OHRANJANJE GIBČNOSTI  I Irena Menih 27 54/25 OŠ Gorica
44 TO 18.00 OHRANJANJE GIBČNOSTI  II Irena Menih 27 OŠ Gorica
Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
45 SR 18.00 ČI GONG  I Adil Huselja 30 46/11 ŠC Velenje
46 SR 19.00 ČI GONG  II Adil Huselja 30 46/11 ŠC Velenje
47 SR 16.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  I Irena Jurić 30 50/14 OŠ Livada 
48 SR 17.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  II Irena Jurić 30 50/14 OŠ Livada 
49 SR 10.00 JOGA SKOZI SRCE Matej Cvikl 30 46/24 Rdeča dvorana
50 ČE   8.00 POHODNIŠTVO   Marija Kuzman 40 40/16 AP Velenje *
51 ČE 8.00 PLANINARJENJE Anka Pugelj 70 40/27 AP Velenje*
52 ČE 9.00 VESELA GIBALNA URA = RAZGIBAJMO TELO ZA AKTIVNA SREBRNA LETA Lucija Maglica 30 46/11 Rdeča dvorana
53 ČE 17.30 HATHA JOGA Ana Penšek 40 60/10 OŠ A.Aškerca
54 SR 15.00 KULINARIČNO USTVARJANJE Z ANDREJEM Andrej Slonjšak 20 50/10 OŠ MPT
55 PO 14.00 PEKA PECIVA Gorazd Planko 30 50/6 OŠ MPT

* Obvezno članstvo v Planinsko društvo; 

Vsi novi člani podpišejo Vpisnico s pristopno izjavo, sestavljeno v skladu z določili nove Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov.

Prijave članov, ki ste že obiskovali krožke, sprejema animator na prvem srečanju krožka. Novi člani se prijavite na sedežu UNI 3, v septembru od ponedeljka do četrtka od 8. do 12. ure. Letna članarina  znaša 15,00 € in se poravna na sedežu ob vpisu ali animatorju, najkasneje do 31.10. Prispevki za krožek se lahko plačajo na sedežu  ali animatorjem v enkratnem znesku ali v dveh obrokih in sicer prvi zapade konec novembra, drugi pa konec decembra. Člani v starostni skupini 80 in več so oproščeni plačila 50 % prispevka za en krožek. Članarino in prispevke za krožek lahko tudi poravnate na TRR AD UNI 3 Velenje v skladu z navodili, ki so objavljeni na spletni strani UNI 3.

Navodila za elektronsko plačevanje

 

LOKACIJE

UNI 3: Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje,  Efenkova cesta 61 (stolpič B- za čistilnico Rok), Velenje

OŠ MPT: Osnovna šola Miha Pintarja Toleda, Kidričeva cesta 21, Velenje

OŠ ŠALEK: Osnovna šola Šalek, Šalek 87, Velenje

OŠ ANTONA AŠKERCA: Osnovna šola Antona Aškerca, Jenkova cesta 2, Velenje

OŠ LIVADA: Osnovna šola Livada, Efenkova cesta 60, Velenje

OŠ GORICA: Osnovna šola Gorica, Goriška cesta 48, Velenje

ŠC VELENJE: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, stolpič C

VILA ROŽLE: Medobčinska zveza prijateljev mladine, Sončni park, Velenje

GLASBENA ŠOLA: Glasbena šola Fran Korun Koželjski, Jenkova cesta 4 (prva učilnica v pritličju levo), Velenje

LU VELENJE: Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, Velenje

GRAD VELENJE: Ljubljanska cesta 54, Velenje

RDEČA DVORANA: Balkon – jug;  Šaleška cesta 3, Velenje

PUP VELENJE: Podjetje za urejanje prostora,  Koroška 40a, Velenje

DU MOZIRJE: Društvo upokojencev Mozirje, Praprotnikova ulica 7, Mozirje

AVTOBUSNA POSTAJA: Avtobusna postaja Velenje, Kopališka cesta, Velenje

MČ LEVI BREG-ZAHOD: Mestna četrt Levi breg – zahod, Foitova cesta 2, Velenje

KNJIŽNICA VELENJE: Šaleška cesta 21, Velenje

CENTER NOVA: Šaleška cesta 21, Velenje

KS STARA VAS: Koroška cesta 40 b, Velenje

VELENJSKO JEZER0: Škalsko jezero – zbor na parkirišču pred letnim kinom