Back to Top

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM – URNIK  ZA  ŠTUDIJSKO  LETO 2021/2022

 

1. TUJI JEZIKI

Zap. Štev. Dan Ura Krožekštudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi/minimalno število študentov odstopanje (…) Lokacija izobraževanja
1. TO 18.00 RUSKI JEZIK Lilijana Kadirova 30 46/11 (58/9) UNI 3
2. TO 8.00 POGOVORNA NEMŠČINA IV Marija Klemenšek 30 46/11 Glasbena šola FKK
3. TO 10.00 ITALIJANSKI JEZIK  III Neva Trampuš 40 56/12 (84/8) Glasbena šola FKK
4. TO 17.00 TIME FOR ENGLISH (III) Ana Velički 40 56/12 OŠ MPT *
5. SR 8.30 ANGLEŠKI JEZIK  II Fanika Sagmeister 30 46/12 (52/10) UNI 3
6. SR 15.00 ŠPANSKI JEZIK   Carlos Plata 20 60/9 OŠ Šalek
7. SR 16.00 ŠPANSKI JEZIK – višja stopnja Carlos Plata 20 OŠ Šalek
8. SR 10.30 NEMŠKI JEZIK III Manca Potočnik 40 56/12 UNI 3
9. SR 10.00 ITALIJANSKI  JEZIK  II Neva Trampuš 40 56/12 (84/8) Glasbena šola FKK
10. ČE 17.00  8.00 ZAČETNA FRANCOŠČINA I Nataša Marhat 30 46 UNI 3**
11. TO   ZAČETNA NEMŠČINA   30 46 UNI 3 ***

*lahko se spremenita dan v tednu in ura pričetka izobraževanja – odvisno od urnika mentorice

**ko bo mentorica delala v popoldanskem času, bo izobraževanje potekalo zjutraj

*** dan in ura bosta opredeljena, ko dokončno izberemo mentorja

 

2. RAČUNALNIŠTVO

Zap. Štev. Dan Ura Krožekštudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi/minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
12. TO 9.00 FOTOGRAFSKI KROŽEK Rok Rakun 50 66/9 UNI 3 *
13. TO 14.00 DRUŽBENA OMREŽJA Vid Hrovat 30 46 OŠ Antona Aškerca
14. SR 11.00 SPOZNAJMO APLIKACIJE PAMETNEGA TELEFONA TER DELO Z NJIM Andrej Slonjšak 20 ** ZOOM  ali UNI 3
15. ČE 15.00 SPOZNALMO MICROSOFT POWERPOINT Andrej Slonjšak 20 ** ZOOM ali OŠ AA
16. ČE 12.30 WINDOWS 10 V KOMBINACIJI S PAMETNIM TELEFONOM Andrej Slonjšak 20 ** ZOOM ali UNI 3

*vsak prvi torek v mesecu ob 11. uri

** prispevek za krožek ob pogoju 10 udeležencev: 30 €/osebo preko aplikacije ZOOM oz. 40 €/osebo v živo; dan v tednu in ura bosta znana kasneje

 

3. LIKOVNO USTVARJANJE

Zap. Štev. Dan Ura Krožekštudijska skupina  Mentor Število ur Cena v € po osebi/minimalno število študentov odstopanje (…) Lokacija izobraževanja
17. TO 15.00 LIKOVNI KROŽEK Danica Arzenšek 40 56/12 OŠ Gorica ali Vila Rožle*
18. TO 17.00 KALIGRAFIJA Marija Kranjc 30 46/11 Vila Rožle

*dan v tednu in ura pričetka sta odvisna od urnika mentorice na OŠ Gorica

 

4. GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA

Zap. Štev. Dan Ura Krožekštudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi/minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
19. PO 10.00 ZGODOVINSKO-ETNOLOŠKI Damijan Kljajič 30 DOGOVOR Z MENTORJEM Velenjski grad
20. TO 10.00 UMETNOSTNA  ZGODOVINA Tatjana Vidmar 30 46/11 Center Nova
21. SR 10.30 SLOVENIJA, TE POZNAM ? Branka Mestnik 30 46/11 AP Velenje

 

5. GLASBENO USTVARJANJE

Zap. Štev. Dan Ura Krožekštudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi/minimalno število študentov odstopanje (…) Lokacija izobraževanja
22. PO 10.00 GODBA VETERANOV Tanja Petrej 100 Proračun MOV Glasbena šola FKK
23. PO 11.30 BRENKALA Gorazd Planko 30 60/5 UNI 3
24. PO 13.00 ELEKTRIČNE KLAVIATURE Frenk Kadliček 30 90/5 UNI 3
25. PO 16.00 USTVARJANJE AVTORSKE GLASBE Zvone Hranjec 50 150 TOP Muzik studio
26. PE   8.00 VOKALNA SKUPINA Tadeja Cigale 150 66/23 UNI 3, KS  Gorica
27. PE 10.30 CITRE Irena Tepej 30 46/11 (66/7) UNI 3

 

6. HORTIKULTURA

Zap. Štev. Dan Ura Krožekštudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi/minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
28. ČE 15.00 RASTLINE  NAREDIJO  DOM LEPŠI Simon Ogrizek 30 46/11 Različna  *
29. ČE 15.30 SADJARSTVO Gašper Kokot 15 23/11 UNI 3 in teren-sez.n.
30. TO 17.00 URBANI  SPREHODI – DREVESA Nataša Dolejši 32 46/11 UNI 3  in teren
31. PE 10.00 ZELENJAVNI VRT – GARTLC Marija Kuzman 30 Raziskovalni krožek na Grilovi Grilova domačija

*Mozirski gaj, dvorec Gutenbuchel … v skladu s sezono. Lokacija, dan in čas izobraževanja po dogovoru z mentorjem.

 

7. ROČNA DELA

Zap. Štev. Dan Ura Krožekštudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi/minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
32. PO 9.00 KLEKLJANJE  I Tilka Kompare 30 ali 40 46/11 ali 56/12 UNI 3
33. SR 14.00 SLO LJUDSKE VEZENINE  I Jožica Grobelnik 40 56/12 UNI 3
34. SR 16.00 SLO LJUDSKE VEZENINE  II Jožica Grobelnik 40 56/12 UNI 3
35. TO 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE  – TOREK Alenka Košir 50 108/7 ŠC Velenje
36. SR 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE – SREDA Alenka Košir 50 108/7 ŠC Velenje

 

8. SPLOŠNE DEJAVNOSTI

Zap. Štev. Dan Ura Krožekštudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi/minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
37. TO   8.00 DRAMATIČNI KROŽEK  Karli  Čretnik 30 Dogovor z mentorjem MČ Levi breg – zahod
38. ČE 9.30 RECITIRANJE in PESNIŠTVO Nevenka Hvalec 30 23 UNI 3
39. ČE 11.30 TRANSAKCIJSKA ANALIZA Bojan Krevh 30 23 UNI 3
40. TO 13.00 KREIRANJE na les z lepimi besedami Bojana Jug 30 46/11  UNI 3

 

9. SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE

Zap. Štev. Dan Ura KrožekŠtudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi/minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
41. PO    9.00 SPREHOD z nordijskimi palicami   50 Škalsko jezero
42. PO 18.00 EFT – TEHNIKE DOSEGANJA ČUSTVENE SVOBODE Adil Huselja 30 46/11 OŠ Šalek
43. TO 17.00 OHRANJANJE GIBČNOSTI  Irena Menih 27 46/15 OŠ Gorica
Zap. Štev. Dan Ura Krožekštudijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi/minimalno število študentov Lokacija izobraževanja
44. SR 18.0019.00 ČI GONG  Adil Huselja 30 46/11 Sončni park,   ZOOM
45. SR 16.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI Irena Jurić 27 46/12 OŠ Livada 
46. SR 10.00 JOGA SKOZI SRCE Matej Cvikl 30 46/24 ali 60/13 Narava ali MC Velenje
47. ČE   8.00 POHODNIŠTVO   Marija Kuzman 40 40/16 AP Velenje *
48. ČE 8.00 PLANINARJENJE Anka Pugelj 70 40/27 AP Velenje*
49. ČE 9.30 10.00 VESELA GIBALNA URA Lucija Maglica 30 46/11 ZOOM ali Sončni park
50. ČE 18.00 HATHA JOGA Ana Penšek 30 46/11 ZOOM
51. SR 15.00 KULINARIČNO USTVARJANJE Z ANDREJEM Andrej Slonjšak 20 50/10 OŠ MPT **
52. TO 9.00 PLAVANJE Rajmund Valcl 30 23 (+ vstopnina?) Bazen Velenje **
53. ČE 16.00 SPROŠČANJE SKOZI PLES Bojan Krevh 30 23 MC Velenje
54. TO 9.30 ZELIŠČNA ABECEDA Kata Laštro 40 56/12 Knjižnica Velenje

* Obvezno članstvo v Planinsko društvo 

** Dan in ura se lahko spremenita

Vsi novi člani podpišejo Vpisnico s pristopno izjavo, sestavljeno v skladu z določili nove Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov.

Prijave članov, ki so že obiskovali krožek, sprejema animator na prvem srečanju krožka. Novi člani se prijavijo na sedežu UNI 3 v septembru, od ponedeljka do četrtka, od 9. do 12. ure. Letna članarina znaša 15,00 € in se poravna na sedežu ob vpisu ali animatorju najkasneje do 31. oktobra. Prispevki za krožek se lahko plačajo na sedežu ali animatorju v enkratnem znesku ali v dveh obrokih, in sicer zapade prvi konec novembra, drugi pa decembra. Člani v starostni skupini 80 in več so oproščeni plačila 50 % prispevka za en krožek. Članarina in prispevek za krožek se lahko poravnata tudi na TRR AD UNI 3 Velenje, v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani UNI 3.

Navodila za elektronsko plačevanje

 

LOKACIJE

Izobraževalni program se bo izvajal kombinirano (na daljavo in v klasični obliki), odvisno od epidemiološkega stanja in posledično omejitev.

UNI 3: Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Efenkova cesta 61 (stolpič B – za čistilnico Rok), Velenje

OŠ MPT: Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Kidričeva cesta 21, Velenje

OŠ ŠALEK: Osnovna šola Šalek, Šalek 87, Velenje

OŠ ANTONA AŠKERCA: Osnovna šola Antona Aškerca, Jenkova cesta 2, Velenje

OŠ LIVADA: Osnovna šola Livada, Efenkova cesta 60, Velenje

OŠ GORICA: Osnovna šola Gorica, Goriška cesta 48, Velenje

ŠC VELENJE: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, stolpič C

VILA ROŽLE: Medobčinska zveza prijateljev mladine, Aškerčeva cesta 21 (Sončni park), Velenje

GLASBENA ŠOLA: Glasbena šola Fran Korun Koželjski, Jenkova cesta 4 (prva učilnica v pritličju levo), Velenje

GRAD VELENJE: Velenjski grad, Ljubljanska cesta 54, Velenje

AVTOBUSNA POSTAJA: Avtobusna postaja Velenje, Kopališka cesta 2 a, Velenje

MČ LEVI BREG – ZAHOD: Mestna četrt Levi breg – zahod, Foitova cesta 2, Velenje

KNJIŽNICA VELENJE: Šaleška cesta 21, Velenje

CENTER NOVA: Šaleška cesta 21, Velenje

KS STARA VAS: Krajevna skupnost Stara vas, Koroška cesta 40 b, Velenje

VELENJSKO JEZER0: Škalsko jezero – zbor na parkirišču pred letnim kinom

PGD ŠALEK: Prostovoljno gasilsko društvo Šalek, Šalek 24, Velenje

KS GORICA: Krajevna skupnost Gorica, Goriška cesta 45, Velenje

BAZEN VELENJE: Kopališka cesta 2, Velenje

MC VELENJE: Mladinski center Velenje, Efenkova cesta 61, Velenje

STUDIO TOP MUZIK: Goriška 28, Velenje