DAN ŽENA

DAN  ŽENA

Jože Lekše, animator zgodovinsko etnološkega krožka nam je ob današnjem mednarodnem prazniku poslal prispevek:

” V času, ko se narava prebuja in ptički ženijo, imamo Slovenci kar nekaj prazničnih dni, ki nas spominjajo na vlogo mater, žena ter v zvezi s tem tudi na dogajanja v preteklosti. Pri nas je od teh praznikov najbolj cenjen 8. marec, mednarodni dan žena.

Zazrimo se v preteklost prvih ljudi na naši zemeljski obli – v kameno dobo. To obdobje nam zgodovina opisuje kot prvotni matriarhat ali prakomunizem. Poznavalci trdijo, da so si takrat ženske izbirale najuspešnejšega lovca, ob katerem so občutile varnost, skrbele za naraščaj in bile vodje takratne skupnosti. Skozi čas se je orožje in orodje izpopolnjevalo in zato so pridobljene dobrine sčasoma presegale nujne potrebe po preživetju. V tem »razkošju« pa so vzniknili pogoji za rojstvo suženjstva. Razlike med revnimi in bogatimi so se v vsej nadaljnji zgodovini večale in vlogo oblasti so prevzeli moški.

Od nekdaj velja, da so moški v povprečju fizično močnejši, ženske pa so bolj spretne pri drobnih opravilih. To žensko vrlino so delodajalci tudi v poznejši zgodovini – v času industrijske revolucije s pridom uporabili. Celodnevno naporno delo je ženske izčrpavalo in jih prisililo k uporu. 

Osmega marca 1857. leta, so delavke zaposlene v tekstilnih tovarnah v New Yorku organizirale protest. Uprle so se nečloveškim delovnim pogojem in premajhnim plačam. Policija je protestnice napadla in pridržala. Dve leti kasneje, prav tako v marcu, so te ženske ustanovile prvi delavski sindikat, da bi se zavarovale in si na delovnem mestu pridobile nekaj osnovnih pravic. Osmega marca 1908. leta, se je na ulicah  New Yorka zbralo 15 tisoč žensk in zahtevalo krajši delovni dan boljšo plačo ter volilno pravico. Njihov slogan se je glasil: “Kruh in vrtnice”. Kruh je simboliziral ekonomsko varnost, rdeče vrtnice pa boljšo kvaliteto življenja. Leta 1910 je na mednarodni socialistični konferenci v Kopenhagnu nemška feministka in socialistka Clara Zetkin predlagala priznanje mednarodnega praznika žensk. Njen predlog so sprejeli in dan žena namenili počastitvi boju za ženske pravice, vključujoč pravico do volitve.

Leta 1917 so na zadnjo nedeljo v mesecu februarju ženske v Petrogradu (kasneje Leningradu) pričele s protestom, ki je bil podkrepljen s sloganom: “Kruh in mir”. S tem so hotele vlado opozoriti na več kot 2 milijona preminulih Ruskih vojakov v prvi svetovni vojni. Kljub vsem pritiskom vlade, ženske s protestom niso prenehale vse dotlej, dokler ni car odstopil in takrat je začasna vlada ženskam odobrila volilno pravico. To se je zgodilo 8. marca po našem gregorijanskem koledarju. Ti protestni zbori žena pa so bili tudi povod za oktobrsko revolucijo.

Tudi v Sloveniji so bile v preteklosti aktivistke. Znana je Marija Urbas, ki je bila uspešna v borbi za pravice žena, vendar je vse njene uspehe Kraljevina Jugoslavija leta 1921 žal izničila in je prepovedala tudi volilno pravico žensk.

Po osvoboditvi leta 1945, so v novi Jugoslaviji in v državah nekdanjega vzhodnega bloka dobile volilno pravico tudi ženske in 8. marec je bil določen kot dan žena. Praznik je predstavljal ekonomsko, politično ter socialno enakopravnost. Prva leta po vojni so ta praznik spoštovali predvsem politični aktivisti in enakopravnost žena so enačili z enakostjo mož in žena. Pomembna je bila politična aktivnost žena. Skrb za njihov otroke pa so, po sovjetskem vzoru, zaupale strokovno usposobljenim ustanovam. V 70-tih letih je praznovanje dneva žena preraslo v pravo evforijo. Na ta dan so rdeči nageljni postali standardna oprema mož, ki so jih poklanjali ženskam in gostilne so bile tega dne nabite pozno v noč. Številne ženske so prevzele dobre in slabe lastnosti, ki so prej veljale le za moške. V naslednjih letih pa se je ta praznik postopoma umiril in tak ostaja do današnjih dani. V tem času praznuje dan žena približno sto držav sveta.

Prav je, da s tem praznikom obujamo spomine, ko so si ženske priborile politično, socialno in ekonomsko enakopravnost, vendar slednje se še do danes ni povsem poistovetilo. Ženske si predvsem na delovnih mestih še vedno prizadevajo, da bi enaka dela bila med moškimi in ženskami tudi enako ovrednotena.

Spoštujmo in z radostno praznujmo ta praznik, saj s tem prinašamo tudi toplino v naše domove. ”

Iskrene čestitke!

Objavila 8.marca 2022: Zdenka Uršnik

 

 

X