Na zadnji seji Upravnega odbora (UO) UNI 3, ki je bila 22.06.2020. je predsednica predlagala članom čiščenje male pisarne od neuporabnih OS in dokumentacije s preteklim rokom hranjenja. Saj je potrebno narediti prostor za nove registre za novo študijsko leto 2020/2021 in narediti red. Predsednica je predlagala in člani UO so sprejeli:

SKLEP št. 13: Formira se komisija v sestavi: Vida Šme, Marija Kuzman, Ivo Likar, Marija Skrt, Mateja Balažic, Manja Šmarčan in Bojan Uršnik (rezanje dokumentov), ki se zapisniško loti izločevanja odvečnih predmetov in dokumentov. Termin izvedbe od 30. junija do 03. julija 2020.

Marija Skrt se je povezala z Zgodovinskim arhivom Celje (ZAC), ki je predlagal, da vso dokumentacijo, ki ni finančne narave predamo tej instituciji na hranjenje.

In začeli smo že v torek 30. junija z izločevanjem starih dokumentov vseh vrst. Člani komisije so bili zelo pridni in so do petka, 3. julija izločili vso dokumentacijo, ki jim je potekal rok hranjenja. Družina Uršnik je poskrbela za aparate za rezanje izločenih dokumentov finančnega značaja in kartonske škatle (13)  za distribucijo  cca 60 registrov in knjig, ter biltenov v ZAC. Bojan Uršnik pa se je potil v procesu razreza in priprave dokumentov (rezanje sponk) za uničenje. Delal je od 30.06. vsak delovni dan in zaključil s postopkom v petek, 17.julija. Vmes je poskrbel za odvoz razrezanega papirja in  uničenih starih registrov.

Danes, 21.07.2020. sva z Bojanom predala vso zapisniško izločeno dokumentacijo v ZAC.

Danes, 22.07.2020. je pisarna bolj zračna in urejena. 

Hvala vsem članom komisije za opravljeno delo, posebej pa Bojanu, ki je vložil največ truda in časa.

Fotografije: Bojan Uršnik

Objavila: Zdenka Uršnik, predsednica UNI 3 Velenje