Ivo Likar, dolgoletni član UO UNI 3 ter aktiven prostovoljec na večjih področij dela je v letu 2019 izbran za predsednika Komisije za podelitev naziva častni član. Napisal je prispevek:

“Na naši Univerzi smo že več let razmišljali o tem, kako bi se na najprimernejši  način  zahvalili tistim našim članom, ki so s svojim dolgoletnim delom veliko doprinesli k prepoznavnosti, napredku in ugledu  naše Univerze. 

Upravni odbor je lansko leto sprejel sklep, da se tem ljudem podeli naziv  ČASTNI ČLAN. To je najvišje priznanje, ki ga naša Univerza lahko podeli posameznikom.

V ta namen smo ustanovili petčlansko komisijo. Najprej smo sprejeli pravilnik, v katerem so natančno navedeni kriteriji za podelitev tega naziva. Pravilnik je potrdil Upravni odbor Univerze.

Na naših spletnih straneh smo izdali razpis za podelitev naziva častni član. Po zaključenem tridesetdnevnem razpisnem roku se je ponovno sestala komisija in pregledala prispele predloge. Ugotovili smo, da imamo na naši Univerzi  veliko ljudi,  ki bi si s svojim  dolgoletnim prizadevnim delom prav gotovo zaslužili  naziv  ČASTNI ČLAN.

Po natančnem pregledu je komisija izbrala pet predlogov, za katere je smatrala, da izpolnjujejo vse kriterije, navedene v razpisu. Prednost smo dali tistim,  ki so dvajset ali več let prostovoljno delovali na več področjih.

Upravnemu odboru Univerze smo posredovali naslednje kandidatke:

ERIKA VERŠEC, ANICA PODLESNIK, ANICA KRAJNIK PISTOTNIK, VIDA ŠME in MARIJA SKORNIŠEK.

Upravni odbor Univerze je na letošnji februarski seji  predlog komisije soglasno potrdil.”

Imeli smo namen podeliti naziv na Zboru članov, planiranega za 23.marec, nato 25. maja na Konferenci soustvarjamo UNI 3, vendar so okoliščine takšne, da bomo slovesno podelitev prestavili na jesenski čas, v prvem terminu, ki nam ga bo odobrila Vila Bianca.  Vse kandidatke bodo prejele pisne pozive na podelitev naziva ČASTNA ČLANICA. Do takrat pa vsem želimo veliko zdravja!

Objavila: Zdenka Uršnik